Поиск по тексту сайта:


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Навчальний процес

 

Коли школа працює багато років, а    Криворізькій      загальноосвітній школі № 114 більше 40 років, виробляється певний стиль, почерк роботи колективу. Наша школа завжди була серед новаторських. Колектив творчий, завжди у пошуках. Як експериментальний навчальний заклад в мережі шкіл життєтворчості ми працюємо над проектними технологіями. Важливу роль у розробці педагогічних технологій проектної діяльності відіграють перспективні  методи  інтерактивного навчання та комп’ютерні технології. Коли їде мова про підвищення якості освітнього процесу, важливо мати систему трьох груп психолого – педагогічних технологій:

·        дослідження;

·        проектування;

·        взаємодія .

     Ефективність цих технологій може бути досягнута, якщо навчально – виховний процес організований з урахуванням індивідуально – психологічних особливостей учнів, їх здібностей та нахилів. Прикладом ефективних педагогічних технологій є  використання інтерактивного навчання та комп’ютерних технологій. Широко використовується в школі потенціал комп’ютерної техніки під час навчальної діяльності. Другій рік поспіль учні, батьки, вчителі виконують  чотири загально шкільних проекти:

·        «Шкільна  мультимедійна енциклопедія»;

·        «Віртуальний клас – для вас»;

·        «Сучасний учитель – творча праця»;

·        «Світ сучасних професій».

     Завдяки першому проекту в школі накопичено більше 300 різноманітних   мультимедійних  посібників, що використовуються під час позакласної та навчальної роботи, посібники для батьків.

     Інтерактивні технології будують навчання на принципах взаємодії учня       та навчального середовища, а комп’ютерні технології – це сучасні засоби та системи, що діють на основі мікропроцесорної, вичислювальної техніки , сучасної комп’ютерної техніки, що забезпечують операції по зібранню, накопиченню, зберіганню, обробці, передачі інформації. При використанні інтерактивної технології учень стає повноправним учасником навчального процесу, його досвід є головним джерелом навчального пізнання. Педагог не дає готових знань, він стимулює учнів до самостійного пошуку. Порівняно з традиційним навчанням, в інтерактивному навчанні змінюється взаємодія учителя та учня: активність педагога  змінюється активністю учня, при цьому педагог створює умови для ініціативи учнів. Педагог відіграє роль помічника у роботі. Особливу увагу в школі приділяється методам навчання, що пов’язані з комп’ютерними технологіями. Такі технології надають можливість підвищити якість навчання, здійснювати диференційний підхід з урахуванням індивідуальних особливостей. Комп’ютерні технології дозволяють будувати взаємодію між учителем та учнем у діалоговому режимі. Така взаємодія покращує процес обміну інформації – це стимулює розвиток самостійної роботи. Впровадження в освіту комп’ютерних технологій підвищує загальний рівень навчального процесу, посилює мотивацію навчання та пізнавальну активність, постійно підтримує вчителів у стані творчого пошуку дидактичних новацій. Комп’ютери в школі  перетворилися  з інструменту викладання інформатики  у дієвий засіб розвитку всього навчально – виховного процесу. В школі визначені основні напрямки використання у навчанні інтерактивних та комп’ютерних технологій:

*Удосконалення  форм впровадження комп’ютерних методів навчання, підвищення інформаційної компетентності учня, випускника.

*Інформатизація  навчального матеріалу на основі сучасних засобів та технологій.

*Розробка дидактичних засобів навчання з використанням комп’ютерних модулів, анімації, програм…

*Створення системи  віддаленого доступу до  навчальних ресурсів, матеріалів  нашої держави та світової спільноти.