Підручники для школи
 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114

Поиск по тексту сайта:


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Державно-громадське управління - звіти перед батьками та громадськістю

 


 Впровадження головних принципів державно-громадської моделі управління у діяльність навчального закладу

Основна мета: Коли світ швидко та кардинально змінюється у соціальній, політичній,   економічній та культурній сферах діяльності, виникає потреба у пошуку нових підходів і методів до організації навчально-виховного процесу, перетворення жорсткого управління на гнучке та мобільне, що створює умови для подальшого успішного розвитку навчального закладу.

Основна проблема: Освітня галузь в Україні реформується і це  зумовило необхідність модернізації системи державного управління освітою,  спрямування її на забезпечення   всебічного поліпшення якості освіти, впровадження технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти та формування ефективних механізмів державно – громадського управління освітою. Діяльність керівників навчальних закладів має бути направлена на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітоюякі мають утверджуватися як державно – громадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громадської думки.

Мета: розкрити основні аспекти  практичної взаємодії школи та громадського управління інноваційним розвитком  школи.

Завдання: дати оцінку стану роботи школи щодо створення моделі державно-громадського управління   навчальним закладом, визначити шляхи розвитку інноваційної школи. Підвищення ролі  органів державно - громадського управління освітнім закладом, висвітлення  теоретичного та практичного досвіду , який є  важливим для розбудови державно-громадської системи управління освітою в навчальному закладі.

 Проблема, яку потрібно вирішити:  Практика багатьох шкіл  свідчить про наявність значної кількості  шкіл, що переймаються ідеєю  покращення державно – громадського управління навчальним закладом. Однак в їх діяльності ще не знайшли достатньої розробки та висвітлення питання державно-громадського управління загальною середньою освітою в школі, розробки моделі та визначення механізмів управління загальною середньою освітою на державно-громадських засадах з урахуванням сучасних законодавчих та нормативних актів з питань освіти в Україні. Необхідне обговорення з цього питання та розповсюдження позитивного досвіду тих шкіл України, які вже вирішують такі задачі.

 

 

 

 

 

 

 

Витрати шкільного фонду 2014-2015 навчальний рік