ВУЗ ШАГ
 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114ОПИТУВАННЯ
Чи доцільне використання рейтингової системи оцінювання роботи навчального закладу?

 Так
 Ні
 Не знаюПоиск по тексту сайта:


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Державно-громадське управління - звіти перед батьками та громадськістю

Звіт перед батьками та громадськістю директора КЗШ №114 КМРДО за 2019-2020 з  питань Соціалізації https://drive.google.com/file/d/1P4tV7mnvubPIkhdtg7KtjPIdroNpNs7H/view?usp=sharing 

З екологічної роботи https://drive.google.com/file/d/1ilcLHl46KJaiA_ebNGr2qxqBA91IQ85a/view?usp=sharing

Дослідно-експериментальна робота https://drive.google.com/file/d/1yM61xWbtVPt3so-0asIavIBwkXNE8ds3/view?usp=sharing


Розпорядження Криворізького міського голови №200-р від 24.10.2016 "Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах"

Наказ УОН №333 від 31.10.2016 "Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб"

Наказ УОН №346 від 19.10.2017 "Про прозорість та відкритість закладів освіти" 

 Впровадження головних принципів державно-громадської моделі управління у діяльність навчального закладу

Основна мета: Коли світ швидко та кардинально змінюється у соціальній, політичній,   економічній та культурній сферах діяльності, виникає потреба у пошуку нових підходів і методів до організації навчально-виховного процесу, перетворення жорсткого управління на гнучке та мобільне, що створює умови для подальшого успішного розвитку навчального закладу.

Основна проблема: Освітня галузь в Україні реформується і це  зумовило необхідність модернізації системи державного управління освітою,  спрямування її на забезпечення   всебічного поліпшення якості освіти, впровадження технологій систематичного оцінювання та прогнозування розвитку системи освіти та формування ефективних механізмів державно – громадського управління освітою. Діяльність керівників навчальних закладів має бути направлена на пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління освітоюякі мають утверджуватися як державно – громадські та орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громадської думки.

Мета: розкрити основні аспекти  практичної взаємодії школи та громадського управління інноваційним розвитком  школи.

Завдання: дати оцінку стану роботи школи щодо створення моделі державно-громадського управління   навчальним закладом, визначити шляхи розвитку інноваційної школи. Підвищення ролі  органів державно - громадського управління освітнім закладом, висвітлення  теоретичного та практичного досвіду , який є  важливим для розбудови державно-громадської системи управління освітою в навчальному закладі.

 Проблема, яку потрібно вирішити:  Практика багатьох шкіл  свідчить про наявність значної кількості  шкіл, що переймаються ідеєю  покращення державно – громадського управління навчальним закладом. Однак в їх діяльності ще не знайшли достатньої розробки та висвітлення питання державно-громадського управління загальною середньою освітою в школі, розробки моделі та визначення механізмів управління загальною середньою освітою на державно-громадських засадах з урахуванням сучасних законодавчих та нормативних актів з питань освіти в Україні. Необхідне обговорення з цього питання та розповсюдження позитивного досвіду тих шкіл України, які вже вирішують такі задачі.

 

 

Звіт про роботу директора КЗШ №114 КМРДО Хорькової Л.В. перед батьками і громадськістю у 2019 році

    Шановні батьки!

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №114 Криворізької міської ради Дніпропетровської області діє як комунальний навчальний заклад, який гарантує учням однакові шанси для навчання. У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжив працювати над проблемою «Запровадження освітніх, оздоровчих, соціально-психологічних та профорієнтаційних програм, спрямованих на соціалізацію учнів, набуття ними соціальної компетентності, готовності до інтеграції в різні сфери життєдіяльності суспільства шляхом використання ІКТ та хмарних обчислень». Основними напрямками діяльності педагогічного колективу школи є:

 • впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання;
 • вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів;
 • оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти шляхом проведення моніторингу;
 • організація педагогічного керівництва самоосвітньої діяльності школярів;
 • виховання активної громадянської позиції школярів;
 • формування компетентностей сучасного учня;
 • впровадження нових державних стандартів школи І та ІІ ступенів;
 • впровадження педагогічного моніторингу;
 • поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчителя;
 • створення системи управління на основі моніторингу;
 • економія бюджетних коштів, пошук та залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу, забезпечення належних умов діяльності школи;
 • перевірка результативності засобів ефективного використання Інтернет-технологій та електронних медіа, відповідних інноваційних технологій в освітньому процесі;
 • вдосконалення освітнього процесу та управління сучасною школою засобами хмарних обчислень;
 • запровадження освітніх, оздоровчих, соціально-психологічних та профорієнтаційних програм, спрямованих на соціалізацію учнів, набуття ними соціальної компетентності, готовності до інтеграції в різні сфери життєдіяльності суспільства шляхом використання ІКТ та хмарних обчислень.

 

КЗШ №114 КМРДО у 2018-2019 н.р. продовжила роботу на ІV етапі  реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Творчою групою було сплановано роботу опорної школи  над науково-методичною проблемою на 2018-2019 н.р. Головна мета ІV етапу роботи над  проектом: спрямувати роботу педагогічного колективу закладу на реалізацію міської науково-методичної проблеми «Соціалізація особистості в сучасному освітньому просторі: методологічні та методичні підходи».

На засіданнях творчої групи, шкільних методичних об’єднань розглядалися теоретичні положення соціалізації особистості громадянського суспільства, опрацьовані методичні рекомендації щодо організації роботи на IV етапі обласної науково-методичної проблеми, підготовлені міською творчою групою «Інновація»; план роботи опорної школи Інгулецького району з реалізації обласного проекту на 2018-2019 н.р.; нові навчальні програми, рекомендації МОН України щодо викладання предметів у 2018-2019 н.р., КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»; проводилися та аналізувалися відкриті уроки, майстер-класи з демонстрацією креативного підходу до навчання, нестандартними формами і методами навчання, інноваційними технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.

На одному з офіційних сайтів закладу «Віртуальна учительська Криворізької ЗШ №114» створено розділ «Опорна школа», де можна ознайомитися з планом творчої групи, рекомендаціями, методичними матеріалами з проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Розпочався 2018-2019 навчальний рік у закладі другою серпневою (не)конференцією освітян та громадськості у форматі EdCamp з теми «Творчий пошук – шлях до НУШ. Стратегії розвитку». Новий формат (не) конференції вже другий рік поспіль було проведено не тільки для  учителів школи, а й для освітян району, для тих, хто хоче стати співавтором Нової Української Школи. У рамках даного заходу було проведено Speed Geeking (вибір експертних сесій): шеренг «Оживіть освітній процес доповненою реальністю», воркшоп «Американське навчання: як воно там, за океаном?», тренінг «Графологія: навчаємось читати за почерком», майстер-класи «Звичайні форми роботи – новий підхід» та «Мозколомні перерви», коло ідей «Кожний крок – це творчий пошук» та «Проектна діяльність у шкільному житті», воркшоп «Розвиваємо критичне мислення». На завершення даного заходу було проведено панельну дискусію «Освітня філософія НУШ – стратегії дій» та педагогічні квести «Спільна дія задля покращення результату» (завдання в парах), «Знайди того, хто…» (індивідуальне завдання), «НУШ – теорія та практика» (командна робота).

17 травня 2019 року у закладі успішно було проведено міні – EdCamp Kryvyi Rih – 2019 «Школа радості для дитини – школа творчості для вчительства». На даному заході Всеукраїнського рівня свої ідеї презентували не тільки експерти з різних регіонів України, а й учителі школи ознайомлювали зі своїм досвідом з питань впровадження в практику інноваційних технологій навчання і виховання, досягнень сучасної педагогічної науки під час роботи в локаціях:

-   директор школи Хорькова Л.В. – «Зробимо світ кращим. Антикорупційний урок від USAID Взаємодія!»;

-   учитель зарубіжної літератури та російської мови Дєрусова І.Ю. - «Знайди свій Грааль – і ти запалиш вогник у серцях учнів»;

-    учитель іноземної мови Гарбуз Н.А. – «Збереження та відновлення здоров’я учнівства методами Арт-терапії».

    Педагоги школи на заході виступали не тільки в ролі експертів, а й проводили учительські сесії: учитель української мови та літератури Брезгіна А.О. - «Лайфхаки сучасного вчителя української мови та літератури», учитель фізики Серченя С.С. - «Фінансова грамотність у школі та поза школою», учитель іноземної мови Погоріла К.В. - «Використання ICT – tools на уроках англійської мови», учитель математики та інформатики Євтушенко С.І. - «Граючи – знайомимося, граючи – спілкуємося, граючи навчаємося», заступник директора з навчально-виховної роботи Офіцинська І.В. - «Самоосвіта вчителя НУШ - вимога чи необхідність?».

Учителі закладу, учні та їхні батьки залучали учасників  регіональної (не)конференції до майстер-класів, інтерактивних локацій, майстерень.

10 квітня 2019 року у закладі було організовано міський науково-методичний тьютор фест з теми «Конструктивна взаємодія в колективі з педагогами поколінь Х, Y», метою якого було обговорити питання психологічного комфорту, корпоративної етики і культури, конструктивного діалогу під час побудови партнерських стосунків між усіма учасниками освітнього процесу, налагодження співпраці педагогів навчальних закладів міста.

КЗШ№114 01 листопада 2018 року організувала регіональні вчительські майстерні для шкільних педагогів EdFest. Осіння подія в рамках конкурсу #FestMetinvest, на які були запрошені усі бажаючі вчителі м.Кривого Рогу.

Вчителі перших класів презентувала досвід роботи з теми «Створення фундаменту успішної дитини в умовах Нової української школи» (наступність у навчанні дошкільного закладу та початкової школи загальноосвітнього навчального закладу) під час шерінгу «Реалізація завдань наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах реформування Нової української школи» для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, який було проведено на базі КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №257». Практичний психолог школи разом із психологом КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №257» під час практичної частини творчої майстерні проводили тренінгові вправу «Тендем двох психологів «Як уникнути дезадаптації дітей старшого віку при вступі до школи».

КЗШ№114 взяла участь у проекті «Освіторія» від Нової Української Школи та здобула перемогу у конкурсі «Зі сторінок у життя», що дало можливість   придбати  комплект із 36 книг з рекомендованої бібліотеки для 20 українських шкіл.  Бібліотечку, яка коштує 5060 грн, заклад отримав безкоштовно. Крім того, до даної бібліотечки було додано іншу літературу. З метою самоосвіти та самовдосконалення педагогів у закладі було другий рік поспіль організовано роботу Книжкової лабораторії Нової Української Школи (КнигоНУШ).

Учні старших класів відвідали заняття-тренінг з теми «Булінг». На тренінгу дітей навчили по-іншому дивитися на певні проблеми, завжди і в усьому шукати позитив, захищати один-одного, товаришувати, не залишатися байдужим і не стояти осторонь, коли хтось потрапляє до булінгу. У закладі діє форум-театр, який презентує свою діяльність не тільки на заходах шкільного та міського рівнів, а виставу «Межа», яка присвячена  темі булінгу, можна переглянути в мережі Інтернет.

З метою розвитку у дітей соціальних навичок, а саме: ефективного спілкування, співчуття, поваги до прав людини, роботи в команді, конструктивного вирішення конфліктів для учнів 10-15 років проведені уроки-тренінги циклу «Вчимося жити разом». Заступник директора з виховної роботи Матвієнко О.П. відвідала тренінг «Діалог і педагогіка миру у школах» у м.Дніпро. Учителі школи залучають дітей до участі в проекті «Найбільший урок у світі».

Відповідно до подій календаря, з метою підвищення рівня правосвідомості учнів за рахунок вироблення правил антикорупційної поведінки, вироблення власного ставлення до ролі громадянського суспільства у сфері запобігання корупції проходили антикорупційні уроки, які директор школи Хорькова Л.В. презентувала педагогам інших закладів міста.

КЗШ№114 є організатором тренінгів «Дебатний турнір» для учнів шкіл Інгулецького району. На базі закладу були проведені «Дебати – 2019» представниками громадського об’єднання «Нове бачення».

     Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за освітнім процесом: відвідано уроки вчителів-предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, моніторингові зрізи знань з навчальних предметів (українська мова, математика, мистецтво), перевірено календарно-тематичне планування, поурочні плани (вибірково), робочі зошити здобувачів освіти з математики, української, російської та англійської мови, класні журнали, журнали індивідуального навчання та гурткової роботи, вивчено стан викладання української мови та літератури, історії, біології, математики, фізики, фізичної культури. За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації учителям-предметникам, здобувачам освіти та їх батькам щодо поліпшення організації освітнього процесу. Питання, хід та результати контрольно-аналітичної діяльності систематично обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях ШМО, наслідки узагальнені в наказах по школі.

На належному рівні в школі працювало 9 шкільних методичних об’єднань:

 • вчителів початкових класів (керівник Христофорова Н.Л.);
 • вчителів математики та інформатики (керівник Євтушенко С.І.);
 • вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник Рудакова Т.А.);
 • вчителів іноземної мови (керівник Козоброд Т.С.);
 • вчителів дисциплін природничого циклу (керівник Калинич Л.А.);
 • вчителів дисциплін військово-патріотичного, спортивно-естетичного та трудового циклу (керівник Устименко Н.Г.);
 • класних керівників 1-4 класів (керівник Шалай С.М.);
 • класних керівників 5-8 класів (керівник Плотян С.М.);
 • класних керівників 9-11 класів (керівник Брезгіна А.О.).

Плани роботи методичних об’єднань виконані, проаналізована результативність їх роботи.

Троє педагогів закладу: Євтушенко С.І., Козоброд Т.С. та Дєрусова І.Ю. є керівниками районного методичного об'єднання вчителів математики, англійської мови та зарубіжної літератури відповідно.

З метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів. Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, брали участь у роботі семінарів, конференцій та майстер-класів, готували творчі звіти. Плани курсової перепідготовки та атестації вчителів виконані. Атестацією охоплено 7 вчителів, що становить 13% педагогічного колективу.

Наслідки атестації педагогічних кадрів закладу:

Атестовано:

К-ть

ПІБ вчителя

Спеціаліст вищої категорії

5

Бардась Л.А., вчитель біології

Брезгіна А.О., вчитель української мови та літератури

Кій Л.Г., вчитель хімії та біології

Рудакова Т.А., вчитель української мови та літератури

Хорькова Л.В., вчитель історії, правознавства та громадянської освіти

Спеціаліст першої категорії

1

Гарбуз Н.А., вчитель англійської мови

Спеціаліст другої категорії

1

Шаповалова Г.В., вчитель англійської мови

Звання:

 

 

Учитель-методист

3

Бардась Л.А., вчитель біології

Кій Л.Г., вчитель хімії та біології

Хорькова Л.В., вчитель історії, правознавства та громадянської освіти

 

 

Педагоги закладу беруть активну участь у роботі фахових журі предметних олімпіад та конкурсів:

 

Районний рівень

Міський рівень

Предметні олімпіади

Омелянчук Н.Н., Брезгіна А.О., Рудакова Т.А., Дєрусова Іл.Ю.,   Плотян С.М., Калинич Л.А., Кій Л.Г., Козоброд Т.С., Погоріла К.В., Шаповалова Г.В., Орлянська С.Г., Серченя С.С. - 2, Дєрусова Ір.Ю.-2, Грицай О.В., Чорна А.В. - 2, Євтушенко С.І., Бондаренко В.М., Михайлова В.В., Шкуровська І.О., Комович І.В., Сехіна О.Г., Гарбуз Н.А.

Грицай О.В.-2,       Євтушенко С.І. - 2,       Рудакова Т.А., Дєрусова Іл.Ю.,     Кій Л.Г.,       Козоброд Т.С.,           Дєрусова Ір.Ю. - 2, Серченя С.С. - 2,

Іванцова Т.М.

Кращі цифрові освітні ресурси

 

Дєрусова Іл.Ю.

Конкурс знавців англійської мови «Світ без кордонів»

Козоброд Т.С., Погоріла К.В.,       Гарбуз Н.А., Шаповалова Г.В.

 

Конкурс з ІТ для учнівської молоді «Капітошка»

 

Офіцинська І.В.

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика

Книга В.В.

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Рудакова Т.А.

 

Конкурс дитячої літературної творчості «Первоцвіт»

Прозорова Т.Ю.

Прозорова Т.Ю.

Міський конкурс «Виклик. Дитина ХХІ століття»

Брезгіна А.О.

 

 

Участь вчителів закладу у підготовці олімпіадних завдань в рамках Школи олімпіадного резерву «Крок до Олімпу»:

ПІБ учителя

Предмет

Кількість паралелей

Грицай О.В.

Географія

8-11

Калинич Л.А., Кій Л.Г.

Хімія

9

Калинич Л.А.

Біологія

6

 

 

Участь у конкурсах педагогічної майстерності:

Конкурс

ПІБ вчителя

Результат

Районний етап Всеукраїнського конкурсу звітів про роботу роїв «Сокіл»

Матвієнко О.П.

І місце

 

Активізація діяльності методичної роботи в закладі сприяє залученню вчителів до участі у методичних заходах різного рівня.

Участь педагогів закладу в освітніх проектах:

Проекти Міжнародного рівня

Назва проекту

ПІБ учасників

Міжнародний проект «Найбільший урок у світі», 2019

Хорькова Л.В.

Дєрусова Ір.Ю.

Дєрусова Іл.Ю.

Міжнародний проект «Діалог і педагогіка миру у школах»

Матвієнко О.П.

Проекти Всеукраїнського рівня

Назва проекту

ПІБ учасників

Всеукраїнський проект «Вчимося жити разом»

Матвієнко О.П., Калинич Л.А., Христофорова Н.Л.,          Шемякіна О.П., Сехіна О.Г., Комович І.В., Піскунова А.В., Шкуровська І.О., Бучко С.А., Коноваленко Л.А., Красуля В.В., Каленик І.Е., Прозорова Т.Ю., Шалай С.М.

Проект «Україна єдина»

Всі вчителі закладу – 52

Всеукраїнський проект «Абетка харчування»

14 (вчителі початкових класів та вихователі)

Всеукраїнський проект «Додай читання»

15 (вчителі початкових класів, вихователі та бібліотекар)

Всеукраїнський проект «HappyUkraine»

451( учні та вчителі 5-11 класів)

Всеукраїнський проект «150 клубів фінансової грамотності»

Серченя С.С., Гарбуз Н.А.

Проекти обласного рівня

Назва проекту

ПІБ учасників

Обласний проект «Майстерfest»

Дєрусова  Іл.Ю.

#FestMetinvest2019. Проект «Форум майбутніх педагогів «Я буду вчителем»

Хорькова Л.В.

#FestMetinvest2019. Проект «Освітній форум для педагогів «Осіння подія EdFest-2019»

Хорькова Л.В.

 

Участь педагогів закладу у методичних заходах:

Міжнародний рівень

Назва заходу

Дата проведення

Учасники

ІХ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотек@ - творимо свободу"

19-22.09.2018

Маслова І.М.

ХV Міжнародний конкурс  творчих робіт учителів, учнів, студентів та аспірантів "Уроки війни та Голокосту: уроки толерантності"

28-29.08.2018

Хорькова Л.В.

Міжнародний конкурс Microsoft Innovative Educator Expert (2018-2019)

23.08.2018

Офіцинська І.В.

Круглий стіл у рамках проекту «Педагогіка миру» «Аналіз, картування конфліктів у школах Дніпропетровської області»

07.11.2018

Матвієнко О.П.

Офіцинська І.В.

Вебінар «Too many to talk»

13.09.2018

Козоброд Т.С.

Вебінар «Top Ways to Use Visuals in the Classroom»

16.11.2018

Козоброд Т.С.

National Geographic Learning  Webinar «Young Learners and Grammar: How can we make it work?»

18.03.2019

Козоброд Т.С.

National Geographic Learning  Webinar  «Practical Classroom Activities for Writing Better Sentences»

04.03.2019

Козоброд Т.С.

Macmillan Education webinar «In-depth Vocabulary Teaching»

27.02.2019

Козоброд Т.С.

Cambridge University Press webinar  «Boosting our Learners’ ZNO Writing (1 hour)»

12.04.2019

Козоброд Т.С.

Macmillan Education webinar «Motivating teenagers in exam classes»

20.03.2019

Козоброд Т.С.

Macmillan Education webinar «Leading to Success»

20.02.2019

Козоброд Т.С.

Macmillan Education webinar «Optimise Your Exam Preparation Classes through Personalisation»

13.03.2019

Козоброд Т.С.

Macmillan Education webinar «To speak, or not to speak!»

13.02.2019

Козоброд Т.С.

ІV Міжнародний форум молодих бібліотекарів УБА

11-12.04.2019

Маслова І.М.

IV Міжнародна наукова конференція «Глобальні аспекти світового господарства та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки». Секція «Сучасні форми інтеграції допрофільної, профільної та вищої освіти: європейські тенденції та перспективи»

18.04.2019

Офіцинська І.В.

Вебінар «Using Video in Exam Preparation»

22.04.2019

Козоброд Т.С.

Вебінар «Boosting our Learners’ ZNO Writing (1 hour)»

12.04.2019

Козоброд Т.С.

Соціальна програма «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів»

Жовтень-квітень 2018-2019 н.р.

31 вчитель

Калинич Л.А. - координатор

Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку»

04-09.04.2019

Гаркуша В.В.

Всеукраїнський рівень

Назва заходу

Дата проведення

Учасники

Четверта національна (не)конференція для шкільних педагогів EdCampUkraine2018

2-3.07.2018

 

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Євтушенко С.І.

ПісляEdCamp - трек підвищення кваліфікації

4.07.2018

 

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Євтушенко С.І.

Онлайн курс «Як організувати Едкемп у себе в громаді»

7.07.2018

Хорькова Л.В.

Он-лайн курс EdCoach School & Ірина Слуцька «Мій курс «Візуалізація: зробимо урок яскравішим, цікавішим та доступнішим» - як успішний проект.коучинговий підхід з циклу «Компетентності сучасного вчителя»

4-18.06.2018

 

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Вебінар «Крититчне мислення для вчителів: навчання через досвід»

01.08.2018

 

Маткобожик В.М.

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «QR-коди в освітній діяльності - перший крок у доповнену реальність»

14.08.2018

Маткобожик В.М.

Дєрусова Іл.Ю.

The self-access course «English for Primary School Teachers» (20 hours) on the online platform nus-english.com.ua

07.08.2018

Шаповалова Г.В.

Гарбуз Н.А.

Вебінар «Основи фінансової грамотності як компетенції вчителя НУШ»

13.07.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «Методика створення та проведення навчальних квестів»

26.07.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар: Інтергований курс «Громадянська освіта...»

07.08.2018

Маткобожик В.М.

Вебінар «Сучасні освітні тенденції...»

29.09.2018

Маткобожик В.М.

Науково-методичний семінар «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек» у рамках ІХ Львівського міжнародного бібліотечного форуму

22.09.2018

 

Маслова І.М.

Тренінг «Визначаємо цінності»

7.10.2018

Хорькова Л.В.

Всеукраїнський CROSS-форум «Разом ми змінимо світ»

 

08.10-11.10.2018

Матвієнко О.П.

Погоріла К.В.

Всеукраїнська серпнева конференція педагогічних працівників

23.08.2018

Хорькова Л.В.

Вебінар «Формування читацьких інтересів за допомогою хмарних технологій. Буктрейлер - сучасна форма реклами книг»

17.10.2018

Маткобожик В.М.

Науково-практична конференція «Міжнародне співробітництво як фактор розвитку освітніх закладів міста Кривого Рогу»

23.10.2018

Хорькова Л.В.

Перша всеукраїнська конференція у форматі ТОП «Модератори освітніх реформ»

29 .10.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Заняття з фінансової грамотності, управління особистим і сімейним бюджетом, заощаджень та фінансової безпеки в рамках Тижня фінансів в Україні

02.11.2018

20  вчителів

Тренінг для координаторів та координаторок Марафону написання листів від Amnesty International в Україні

10.11.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Курс «Конституція України: абетка громадянина»

Жовтень, 2018

Дєрусова Ір.Ю.

Інтернет-конференція «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські проекти»

10.11.2018

Маткобожик В.М.

Вебінар «Урок у стилі МАРШМЕЛОУ»

16.11.2018

Маткобожик В.М.

Курс «Креативний активізм»

1-2.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Курс «Громадський контроль»

2.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Учительські майстерні «EdFestХерсон»

21.11.2018

Хорькова Л.В.

Саміт-челендж «EdCamp-янголи освіти в дії»

30.11-2.12.2018

Хорькова Л.В.

Міні EdCampХмельницький «Science for success: як учительство змінює майбутнє»

8.12.2018

 

Хорькова Л.В.

Вебінар «Командні інтелектуальні ігри як перспективна складова освітнього простору»

01.12.2018

Дєрусова Іл.Ю.

VII щорічна Київська конференція «Використання нових інноваційних та інформаційних технологій при формуванні сучасного освітнього середовища в закладах освіти Києва»

5-7.12.2018

Хорькова Л.В.

Іванцова Т.М.

Вебінар «Організація ігор і вправ, спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала»)»

23.11.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Тренінг «Кейс - технологія. Інтерактивні уроки. Методи, прийоми кейс-уроку»

15.09.2018

Іванцова Т.М.

Вебінар «Кейс-технології у навчальному процес»

17.12.2018

Хорькова Л.В.

Вебінар «Сторітеллінг - технологія неформального навчання»

24.12.2018

Хорькова Л.В.

Вебінар «Дудлінг як ефективний засіб розвитку креативності учнів»

26.09.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «Інтерактивні ігри як ефективний освітній інструмент сучасного вчителя»

17.09.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «Інтерактивна наука в освіті: граємося чи навчаємося?»

27.12.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Дєрусова Ір.Ю.

Вебінар «Візуалізація в освітньому процесі: скрайбінг, скетчноутінг, інтелект-карти та інші інструменти»

08.08.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Онлайн-курс на EdEra «Англійська мова. Морфологія»

16.09.2018

Козоброд Т.С.

Онлайн-курс на EdEra «Недискримінаційний підхід у навчанні»

16.09.2018

Козоброд Т.С.

Семінар «Summertime Activities»

27.06.2018

Козоброд Т.С.

Онлайн-курс «English for Primary School Teachers»

04.07.2018

Козоброд Т.С.

Онлайн-семінар  «Back to school - 2018: primary, secondary, upper-secondary»

29.08.2018

 

Козоброд Т.С.

Онлайн-вебінар «Welcome back to School»

22.08.2018

Козоброд Т.С.

Тренінг «Making sense of the meaning and grammar of phrasal verbs»

16.10.2018

Козоброд Т.С.

Онлайн-семінар «How to create a motivating classroom environment»

26.11.2018

Козоброд Т.С.

Онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації закладу освіти»

3-30.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Вебінар «Шляхи взаємодії з улюбленим фаховим виданням»

15.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Навчання за програмою: «Школа ведучих тренінгу з фінансової грамотності для підлітків на базі симулятора «Життєвий капітал»

Листопад-грудень, 2018

Гарбуз Н.А.

Серченя С.С.

Вебінар «Як створювати і використовувати різноманітні навчальні завдання для розвитку дослідницьких умінь учнів»

21.01.2019

Гужеля Т.О.

Вебінар «Проблеми сучасної шкільної історичної освіти в Україні: витоки та перспективи»

24.01.2019

Хорькова Л.В.

Тренінг «Викоритстання та апробація інструментів антикорупційного проекту USAID ВзаємоДія»

6.02.2019

 

Хорькова Л.В.

Вебінар «Сучасна школа: три покоління (x, y, z)  в одному кабінеті або лайфхаки від медіаосвіти»

11.02.2019

Шемякіна О.П.

Офіцинська І.В.

Калинич Л.А.

Хорькова Л.В.

Вебінар «Інтерактивний урок: творимо разом з учнями»

13.02.2019

Маткобожик В.М.

Михайлова В.В.

Вебінар «Бачу, чую, відчуваю. Інтерактивна наука в освіті»

18.02.2019

Шемяіна О.П.

Офіцинська І.В.

Хорькова Л.В.

Дєрусова Ір.Ю.

Калинич Л.А.

Вебінар «Зона числа π, «Скільки в тобі мишей?», і як малювати піском за допомогою експоната «Фігури Хладні». Створюємо свято науки!»

20.02.2019

Дєрусова Ір.Ю.

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Дєрусова Іл.Ю.

Афілійована (не)конференція міні-EdCamp Dnipro CE Academy-2019 за темою: «Сексуальна освіта. Коли і як говорити про «це»?»

22.02.2019

Дєрусова Ір.Ю.

Євтушенко С.І.

Плотян С.М.

Конференція «Психолого-педагогічні аспекти роботи вчителя: класне керівництво та виховна робота»

23.02.2019

Маткобожик В.М.

Міні EdCampНосачів   «Педагогіка партнерства у Новій Українській школі»

16.02.2019

Хорькова Л.В.

Вебінар «Сенсорний розвиток дітей із порушеннями зору на уроках трудового навчання»

08.02.2019

Михайлова В.В.

Вебінар «Як покращити ефективність навчання дітей, розвиваючи їх уяву»

30.01.2019

Михайлова В.В.

Вебінар «Науковий квест: коли гра стає навчанням»

22.02.2019

Михайлова В.В.

Вебінар «Використання інтернет-ресурсів, VR, AR, 3D у процесі запровадження елементів музейної педагогіки»

05.03.2019

Михайлова В.В.

Вебінар «Менеджмент в освіті, або Як вбити двох зайців»

22.02.2019

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «Тайм-менеджмент в управлінні освітнім процесом»

06.03.2019

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «Інтерактив і креативність в освіті: як через гру зацікавити дітей знаннями»

10.03.2019

Дєрусова Іл.Ю.

Вебінар «Система оцінювання в Новій українській школі»

09.01.2019

Мельник Я.В.

Онлайн-курс  EdEra «Недискримінаційний підхід у навчанні»

27.01.2019

Мельник Я.В.

Вебінар для вчителів початкових класів у межах Всеукраїнського Інтернет-марафону «Пряма лінія» з тренерами НУШ». Тема вебінару: «Математика у НУШ: як поєднати традицію з новими стратегіями компетентнісного навчання»

30.01.2019

Мельник Я.В.

Вебінар «Приємно познайомитись. Я - Сучасний Учень»

09.01.2019

Мельник Я.В.

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів спеціальний міні-EdCamp Partner Kharkiv «Фінансова свобода і підприємство в школі: міф чи реальність?»

17.03.2019

Дєрусова Іл.Ю.

Міні-EdCamp Kyiv Gymnasium A+ (афілійована версія) «Виховання та навчання дітей в епоху [email protected]»

24.03.2019

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Євтушенко С.І.

Міні EdCamp Жовті Води «Форми і напрями підвищення кваліфікації педагогів: навчання у цифрову епоху»

6.04.2019

 

Хорькова Л.В.

Онлайн-заняття щодо убезпечення підлітків від сексуальних ризиків в Інтернеті

Лютий, 2019

Офіцинська І.В.

Всеукраїнський онлайн-марафон «Навчальна діяльність старшокласників за сучасних умов: організація, мотивація, результат»

Березень, 2019

Офіцинська І.В.

MMPublications Ukraine Challenging primaries

19.02.2019

Козоброд Т.С.

Вебінар від видавництва MMPublications Ukra

23.04.2019

Козоброд Т.С.

Вебінар «Helping Learners Develop a Critical Eye in the ELT Classroom»

12.03.2019

Шаповалова Г.В.

Вебінар «Ефективність методу асоціативних символів на початковому етапі вивчення англійської мови»

21.03.2019

Шаповалова Г.В.

Міні EdCamp Станиця Луганська «НУШ - очікування та реальність»

30.04-3.05.2019

Хорькова Л.В.

Онлайн-курс Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

02.04-06.05.2019

Козоброд Т.С.

Комович І.В.

Сехіна О.Г.

Хорькова Л.В.

Онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення»

08.01.2019

Брезгіна А.О.

Онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян»

15.01.2019

Брезгіна А.О.

Вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу»

10.04.2019

Рудакова Т.А.

 

Вебінар «Формування позитивного, психологічного мікроклімату в шкільному, педагогічному колективі. психологічна сумісність»

11.02.2019

Калинич Л.А.

Вебінар «Екологічний hand made»

18.04.2019

Калинич Л.А.

Онлайн-курс Prometheus

«Стратегічна інформація в сфері громадського здоров’я»

26.04.2019

Сехіна О.Г.

Онлайн-курс Prometheus

«Критичне мислення для освітян»

29.04.2019

Сехіна О.Г.

Міні EdCamp Kryvyi Rih – 2019 «Школа радості для дитини – школа творчості для вчителя»

17.05.2019

Всі вчителі - 52

Тренінг «Онлайн сервіси для створення візуального контенту»

29.05.2019

Маслова І.М.

Міні EdCamp Novoukrajinka 2019

27.03.2019

Євтушенко С.І.

Плотян С.М.

V Всеукраїнська літня школа «Хмарні сервіси в освіті»

17-21.06.2019

Офіцинська І.В.

Тренінг «Ефективні та об'єднуючі комунікації для освітян»

8.06.2019

Хорькова Л.В.

Методична зустріч з методистами та директорами

м. Олександрія

17.04.2019

Всі вчителі - 52

Національна премія для вчителів-агентів освітянських змін «Global Teacher Prize Ukraine 2018»

07.10.2019

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Євтушенко С.І.

 

 

Обласний рівень

Назва заходу

Дата проведення

Учасники

Тренінг «Створення позитивного іміджу навчального закладу в мережі Інтернет та його використання для просування на ринку освітніх послуг»

04.09.2018

Матвієнко О.П.

Заняття «Використання квестів у освітній діяльності» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків дитячої медіатворчості за програмою «Медіаосвіта та медіатворчість у позашкільній освіті»

14.09.2018

Офіцинська І.В.

Тематичні курси «Педагогічна рада: інтерактивні форми та методи проведення»

03.10.2018

Офіцинська І.В.

Вебінар «Формування ключових компетентностей учнів на уроках інформатики та заняттях гуртків з інформаційних технологій як спосіб реалізації STEM-освіти»

31.10.2018

Офіцинська І.В.

Заняття «Використання квестів у освітній діяльності» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків дитячої медіатворчості за програмою «Медіаосвіта та медіатворчість у позашкільній освіті»

26.11.2018

Офіцинська І.В.

Авторський семінар «Моделювання сучасного уроку української мови» (зустріч з мовознавцем О. Авраменком)

29.11.2018

Іванцова Т.М.

Брезгіна А.О.

Регіональні вчительські майстерні для шкільних педагогів EdFest. Осіння подія в рамках конкурсу #FestMetinvest

02.11.2018

Всі вчителі - 52

Тематичні курси «Технлогії булінгу в дитячому середовищі»

29.01.2019

Гужеля Т.О.

Тематичні курси  «Профілактика самопошкоджуючої поведінки підлітків»

04.02.2019

Гужеля Т.О.

Тематичні курси «Технології профілактики професійної деформації педагогів»

14.02.2019

 

Іванцова Т.М.

Тематичні курси «Можливості міжнародного проекту «Miksike» для розширення інформаційно-освітнього простору закладів загальної середньої освіти»

25.02.2019

Офіцинська І.В.

Тематичні курси «Активні громадяни:школа комунікативних практик»

27.02.2019

Гужеля Т.О.

Обласний вебінар «Сучасні освітні технології, їх застосування»

21.08.2018

 

Брезгіна А.О.

Навчально-методичний семінар «Формування компетентностей на уроках української мови та літератури в умовах НУШ»

28.03.2019

Брезгіна А.О.

Рудакова Т.А.

Круглий стіл щодо реформування системи освіти за принципами НУШ в рамках Програми соціального партнерства ДТЕК

22.04.2019

Іванцова Т.М.

Міський рівень

Назва заходу

Дата проведення

Учасники

Teaching EFL to Young Learners in the New Ukrainian School

Червень, 2018

Шаповалова Г.В., Гарбуз Н.А.

Круглий стіл «Актуальні питання викладання курсів з громадянської освіти в умовах становлення Нової Української  Школи»

26.09.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Конкурс «Громадський бюджет». Проект «Школа - територія безпеки(відеоспостереження в КЗШ №114)»

Липень, 2018

Хорькова Л.В.

Конкурс «Громадський бюджет». Проект «Корисна перерва з інтерактивною підлогою»

29.08.2018

Хорькова Л.В.

Ярмарок проектів «Громадський бюджет». Презентація проекту «Інтерактивна підлога»

27.10.2018

Хорькова Л.В.

Міський освітній воркшоп

18.10.2018

Коноваленко Л.А.

Міський науково-методичний брейнстормінг «Філософія сучасної освіти. Цінності та сенси Нової української школи»

05.12.2018

Офіцинська І.В.

Презентація книжки «Криворізька зірка Колачевських»

05.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Презентація «Исторического путеводителя по Почтовой» Ігорем Рукавіциним в музеї ІнГЗКа

28.11.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Хорькова Л.В.

Науково-практичний семінар «Формування соціальної активної позиції учнів на уроках російської мови, літератури, зарубіжної літератури шляхом впровадження наскрізних змістових ліній»

19.12.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Тренінг правової обізнаності «Зміни у системі правоохоронних та правозахисних органів в Україні: сучасний вимір»

10.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Зустріч із громадськістю міста на тему «EUROFEST 2019: ідеї, пропозиції, проекти»

22.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Методичний семінар «Teaching Reading to Young Learners»

30.11.2018

Гарбуз Н.А.

Нарада-семінар «Нові тенденції профорієнтаційного супроводу освітнього процесу: координація та управлінські важелі органів і закладів освіти»

17.01.2019

Хорькова Л.В.

Семінар з підготовки обласних педагогів - тренерів курсу «Я - моє здоров я - моє життя»

24-28.10.2019

Паливода Ю.С.

Семінар «Communication in Young Learners Classroom from the Very First Lesson»

25.01.2019

Гарбуз Н.А.

Міський вебінар «Використання хмарних технологій в освітньому процесі на уроках інформатики»

22.01.2019, 29.01.2019

Офіцинська І.В.,

Мельник Я.В.

Міська Школа становлення заступника директора з навчально-виховної роботи  «Компетенції керівника сучасного закладу»

30.01.2019

Хорькова Л.В.

Міський майстер-клас «Використання інтерактивних карт на уроках історії як засобу формування просторової компетенції учнів»

06.02.2019

Дєрусова Ір.Ю.

 

Форум «Надихаючі жінки Криворіжжя»

02.03.2019

Хорькова Л.В.

Майстер-клас «Культура мовлення» О. Авраменка

25.02.2019

Іванцова Т.М.,

Брезгіна А.О.

Семінар «Teaching Basic Competencies in the New Ukrainian School»

22.03.2019

Гарбуз Н.А.

Історичний квест-2019 з нагоди 100-ліття проголошення незалежності Карпатської України та 80-ліття початку Другої Світової війни

Березень, 2019

 

Дєрусова Ір.Ю.

Міський вебінар «Соціалізація особистості в сучасному суспільстві»

04.04.2019

Офіцинська І.В.,

Іванцова Т.М.

Міський науково-методичний тьютор-фест «Конструктивна взаємодія в колективі з педагогами поколінь Х, У»

10.04.2019

Офіцинська І.В.,

Хорькова Л.В.,

Матвієнко О.П.,

Іванцова Т.М.

Конкурс проектів «ФестМетінвест». Проект «Осіння подія EdFest»

Проект «Форум молодих педагогів «Я буду вчителем»

23.04.2019

Хорькова Л.В., Офіцинська І.В.

Тренінг у форматі Open Space «Брендінг територій  Маркетингова стратегія Кривого Рогу»

30.10.2018

Калинич Л.А.

Засідання міської школи педагогічного зростання учителів хімії «Використання органічних і неорганічних речовин у контексті впливу на життя і здоров’я людини»

13.12.2018

Калинич Л.А.

Навчально-методичний семінар «Виклики Нової української школи:стандарт, освітній процес, оцінювання. Природничі студії»

11.03.2019

Калинич Л.А.

Районний рівень

Назва заходу

Дата проведення

Учасники

Конкурс  бюджетних проектів «КласМетінвест»

01.06-08.08.2018

Прозорова Т.Ю.

Панельна дискусія «Проект «Безпечні кроки»

19.10.2018

Хорькова Л.В.

Друга серпнева (не)конференція (нарада) у форматі EdCamp «Творчий пошук – шлях до НУШ. Стратегії розвитку»

31.08.2018

Всі вчителі - 52

Кейс-студія «Від творчого вчителя - до творчого учня» (інноваційні підходи до організації навчальних занять)

29.11.2018

Мельник Я.В.

Підготовка команд та тренерів для участі в районній грі «Дебати»

21.12.2018

Дєрусова Ір.Ю.

Майстер-клас на тему: «Ладо-інтонаційні аспекти роботи вокально-хорового колективу»

20.01.2019

Сухорукова О.В.

Районний семінар-кругозір для молодих спеціалістів шкіл Інгулецького району «Проес навчання як цілеспрямована взаємодія вчителя та учня. Пошук найефективніших шляхів, форм та засобів навчання, реалізація принципу дитиноцентризму»

27.02.2019

Мельник Я.В.

Районний педагогічний коучинг для молодих спеціалістів Інгулецького району «Педагогіка партнерства»

12.03.2019

Мельник Я.В., Чорна А.В.

Круглий стіл-практикум «Стоп булінг»

01.03.2019

Гужеля Т.О.

Районна прес-толока «Віват медіапростору!»

Листопад, 2018

Брезгіна А.О.

 

Виступи педагогів закладу на методичних заходах:

Всеукраїнський рівень

Назва заходу

Дата проведення

Виступаючий

Четверта національна (не)конференція для шкільних педагогів EdCampUkraine2018

2-3.07.2018

4 виступи

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Євтушенко С.І.

Науково-практична конференція «Міжнародне співробітництво як фактор розвитку освітніх закладів міста Кривого Рогу»

23.10.2018

Хорькова Л.В.

Учительські майстерні «EdFestХерсон»

21.11.2018

Хорькова Л.В.

Міні EdCampХмельницький «Science for success: як учительство змінює майбутнє»

8.12.2018

2 виступи

Хорькова Л.В.

Міні EdCampНосачів  «Педагогіка партнерства у Новій Українській школі»

16.06.2019

2 виступи

Хорькова Л.В.

Міні EdCamp Жовті Води

6.04.2019

Хорькова Л.В.

Міні EdCampСтаницяЛуганська «НУШ - очікування та реальність»

30.04-3.05.2019

Хорькова Л.В.

Міні EdCamp Kryvyi Rih – 2019 «Школа радості для дитини – школа творчості для вчителя»

17.05.2019

Хорькова Л.В.

Гарбуз Н.А.

Дєрусова Іл.Ю.

Офіцинська І.В.

Євтушенко С.І.

Серченя С.С.

Погоріла К.В.

Міні EdCamp Novoukrajinka 2019

27.03.2019

Євтушенко С.І.

Обласний рівень

Назва заходу

Дата проведення

Кількість виступаючих

Заняття «Використання квестів у освітній діяльності» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків дитячої медіатворчості за програмою «Медіаосвіта та медіатворчість у позашкільній освіті» в КЗВО «ДАНО» ДОР»

14.09.2018

Офіцинська І.В.

Заняття «Використання квестів у освітній діяльності» на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків дитячої медіатворчості за програмою «Медіаосвіта та медіатворчість у позашкільній освіті» в КЗВО «ДАНО» ДОР»

26.11.2018

Офіцинська І.В.

Обласний вебінар «Сучасні освітні технології, їх застосування» в КЗВО «ДАНО» ДОР»

21.08.2018

Брезгіна А.О.

Міський рівень

Назва заходу

Дата проведення

Кількість виступаючих

Міське методичне об'єднання «Траєкторія реалізації сучасної шкільної мовно-літературної освіти, розширення професійної компетентності та мобільності вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури»

29.08.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Конкурс «Громадський бюджет». Проект «Школа - територія безпеки (відеоспостереження в КЗШ №114)»

Липень, 2018

Хорькова Л.В.

Конкурс «Громадський бюджет». Проект «Корисна перерва з інтерактивною підлогою»

29.08.2018

Хорькова Л.В.

Міська серпнева конференція директорів шкіл

28.08.2018

Хорькова Л.В.

Ярмарок проектів «Громадський бюджет». Презентація проекту «Інтерактивна підлога»

27.10.2018

Хорькова Л.В.

Міський освітній воркшоп

18.10.2018

Коноваленко Л.А.

Засідання міського методичного об'єднання вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури

22.12.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Нарада-семінар «Нові тенденції профорієнтаційного супроводу освітнього процесу: координація та управлінські важелі органів і закладів освіти»

17.01.2019

Хорькова Л.В.

Міська Школа становлення заступника директора з навчально-виховної роботи  «Компетенції керівника сучасного закладу»

30.01.2019

Хорькова Л.В.

Форум «Надихаючі жінки Криворіжжя»

02.03.2019

Хорькова Л.В.

Міський науково-методичний тьютор-фест «Конструктивна взаємодія в колективі з педагогами поколінь Х, У»

10.04.2019

Офіцинська І.В.

Хорькова Л.В.

Конкурс проектів «ФестМетінвест». Проект «Осіння подія EdFest».

Проект «Форум молодих педагогів «Я буду вчителем»

23.04.2019

Хорькова Л.В.

Засідання міської школи педагогічного зростання
учителів хімії «Використання органічних і неорганічних речовин
у контексті впливу на життя і здоров’я людини»

13.12.2018

Калинич Л.А.

Районний рівень

Назва заходу

Дата проведення

Кількість виступаючих

Виступ на МО вчителів англійської мови «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класів»

 

30.08.2018

Шаповалова Г.В.

Виступ на МО вчителів російської мови, літератури та зарубіжної літератури

30.08.2018

Дєрусова Іл.Ю.

Районна серпнева конференція педагогічних працівників

27.08.2018

Хорькова Л.В.

Панельна дискусія «Проект «Безпечні кроки»

19.10.2018

Хорькова Л.В.

Виступ на МО заступників директорів закладів освіти

28.08.2018

Хорькова Л.В.

Друга серпнева (не)конференція (нарада) у форматі EdCamp «Творчий пошук – шлях до НУШ. Стратегії розвитку»

31.08.2018

Хорькова Л.В.

Офіцинська І.В.

Дєрусова Ір.Ю.

Дєрусова Іл.Ю.

Євтушенко С.І.

Гарбуз Н.А.

Виступ на МО вчителів географії

27.03.2019

Грицай О.В.

Круглий стіл-практикум «Стоп булінг»

01.03.2019

Гужеля Т.О.

Виступ на МО вчителів інформатики

5.04.2019

Чорна А.В.

Виступ на МО вчителів англійської мови «Методика вивчення англійської мови через рухи, пісні, поробки»

21.03.2019

Скрипнік Ю.Л.

Виступ на МО вчителів англійської мови

30.08.2018

28.12.2018

27.03.2019

Козоброд Т.С.

Виступ на МО вчителів української мови та літератури

03.01.2019

Брезгіна А.О.

Рудакова Т.А.

Виступ на МО вчителів хімії

03.01.2019

Калинич Л.А.

         

 

У 2018-2019 навчальному році вчителі школи ділилися досвідом педагогічної діяльності, розміщуючи свої статті, розробки заходів та уроків на методичних порталах, та друкуючись у фахових виданнях.

Електронні публікації педагогів:

Назва статті, збірника тощо

ПІБ автора

Ким видано сертифікат

Альтернатива урочистим лінійкам до Дня Знань - Пікнік науки у КЗШ №114

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат АМ034161

Що таке право

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат EF534392

Взаємні права та обов’язки батьків та дітей

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат EW543626

«Доба Мейдзі» в Японії. Початок япон6ської територіальної експансії

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат FY843524

Що таке юридична відповдальність

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат GL393781

Створення соціалізуючого освітнього середовища навчального закладу

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат HO136990

Конституція України

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат HV 463052

Презентація до статті «Альтернатива урочистим лінійкам до Дня Знань - Пікнік науки в КЗШ №114»

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат JE 075406

Формування передумов незалежності України. Суверенізація УРСР

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат КХ 882102

Основні тенденції соціально-економічних та політичних перетворень у другій половині ХХ і на початку ХХІ ст. Світові інтеграційні та глобалізаційні процеси

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат LY 998722

Програма проведення міні EdCampKryvyiRih2018

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат ML951179

Як держава захищає права дитини в сім’ї

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат PR745982

Історичні поняття до теми «Особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях.Голокост»

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат RH 684093

Квести та фотоквести як один з шляхів пожвавлення зацікавленості учнів до навчального матеріалу (коротки нотатки та приклад фотоквесту)

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат SI 828726

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат TH 193850

Наддніпрянська Україна в 1907-1914 рр.

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат ТХ 227076

Модернізація Російської імперії

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат US492355

 

Великі географічні відкриття

Хорькова Л.В.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат YV451278

Методи творчої діяльності на уроках зарубіжної літератури

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат AB076927

Застосування мультимедійних технологій на сучасному уроці літератури

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат AC442237

Вікторина за твором Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат AW148713

Презентация к уроку «Правописание суффиксов -ек-, -ик-, -чик-, -щик-, -ец-, -иц- в именах существительных»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат AZ636431

Презентація «О.С. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат CD309911

Презентация к уроку «Путешествие в город Сущград» (обобщение темы «Имя существительное»)»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат CN876511

Презентація «Шляхи до істини Маленького принця»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат DF023098

Фанфік за твором О.Уальда «Портрет Доріана Грея»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат FH748349

Правописание суффиксов -ек-, -ик-, -чик-, -щик-, -ец-, -иц- в именах существительных

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат FL965972

Літературний фотоквест «Гортаючи сторінки творів»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат FU628980

Давньогрецька лірика

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат FZ261197

Презентація «П. Зюскінд. «Парфуми»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат HC912010

Презентація «Символи долі А. де Сент-Екзюпері»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат HC943995

Сценарії до новорічних кінострічок

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат ІМ317501

Використання Інтернет-ресурсів під час підготовки та проведення уроків російської мови та зарубіжної літератури

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат ІV188052

Г. Лонгфелло «Люлька згоди»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат KD439962

Крилаті вислови Біблії

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат KD963870

Презентація «П. Коельо «Алхімік»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат KТ447175

Робота з текстом «О.С. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат МС235976

О.С. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Уславлення народної казки у вступі «Край лукомор’я дуб зелений»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат ND265981

Виступ «Формування інноваційної особистості засобами шкільних ЗМІ»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат NP269348

Створення власної казки

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат NP825112

Творчість учнів на уроках зарубіжної літератури

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат OA683544

Народ скаже як зав’яже

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат OF220617

Шкільний рубайат

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат PB613832

Презентація до уроку «Р. Стівенсон. «Вересовий трунок»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат QO905889

Інтерактивні методи на уроках зарубіжної літератури

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат RI722231

Сборник текстов для чтения вслух «В мире птиц и животных»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат RU431266

Р. Стівенсон. «Вересовий трунок»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат RW419266

Кросворд за японською казкою «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик»

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат TM715938

Словосочетание

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат UU094035

Презентація шкільного прес-центру

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат XV849207

Михайло Грушевський – обличчя української історії

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат YH421154

Путешествие в город Сущград (обобщение темы «Имя существительное»)

Дєрусова Іл. Ю.

Всеосвіта

Директор ТОВ «Всеосвіта»: Литвиненко І.М.

Сертифікат YR309104

Все для учнів про фразеологію

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180319159

 

Повідомлення на лінгвістичну тему «У світі фразеології (7 клас)»

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180319197

 

Розробка уроку «Прислівник»

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180319390

Іменник. Лінгвістичні ігри

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180422387

Види речень за метою висловлювання

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180422393

Індивідуальний підхід у підвищенні грамотності учнів шляхом застосування інноваційних технологій

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180422408

Посібник «Незвичайна морфологія. Іменник»

Маткобожик В.М.

На Урок

Директор ТОВ «Освітній проет «На Урок»: Перепилиця Д.О.

Сертифікат №ДБ-180959123

 

 

Друковані публікації педагогів закладу:

Фахове Всеукраїнське видання

Назва статті, збірника тощо

ПІБ автора

Назва видання

Вивчення іменника за укрупненими структурами (блоками). 6 клас

Маткобожик В.М.

Науково методичний журнал «Вивчаємо українську мову та літературу», №25-26,

вересень 2018

Сумна доля вигнанця. Публій Овідій Назон. «Метаморфози». 8-й клас

Брезгіна А.О.

Видавництво «Шкільний світ», журнал «Зарубіжна література», 2018, №11. - с.57-63

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках хімії

Кій Л.Г.

Матеріали IV науково-практичної конференції «Теорія і практика актуальних наукових досліджень»,  22-23 лютого 2019 р.

Як провести EdCamp- освітню не-конференцію у своїй громаді

Хорькова Л.В.

Книга О.Елькіна «Зростаємо разом з EdCampом. Як провести освітню (не)конференцію для своєї громади». Видавництво «Шкільний світ», 2018

Поради для проведення EdCamp-у

Хорькова Л.В.

Часопис «Педагогічна майстерня», м. Київ, жовтень 2018 р.

Лепбук – новітній засіб узагальнення вивченого матеріалу та простір для творчості школяра

Рудакова Т.А.

Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі»,      м. Хмельницький, 3-4 травня 2019 р., видавництво «Молодий вчений»

Я на EdCamp тому що…

Хорькова Л.В.

Педаогічна майстерня, №10 (94), 2018

 

 

З метою обміну практичним досвідом, ознайомлення із сучасними педагогічними та інформаційно-комунікаційними технологіями, засобами навчання КЗШ №114 КМРДО 23-25 жовтня 2018 року взяла участь у Десятому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті», а 14-16 березня 2019 року - у Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019». За результатами заходів за активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і виховання КЗШ №114 КМРДО отримала дипломи.

Протягом навчального року в закладі були проведені методичні заходи: (не)конференція EdCamp August у форматі EdCamp «Творчий пошук- шлях до НУШ. Стратегії розвитку» (31.08.2018 р.), освітньому форумі «Осіння подія EdFest» (01.11.2018 р.), Лабораторія «КнигоНУШ» (04.01.2019 р.), міський науково-методичний тьютор-фест «Конструктивна взаємодія в колективі з педагогами поколінь Х, У» (10.04.2019 р.), афілійована (не)конференція міні-EdCamp Kryvyi Rih - 2019 «Школа радості для дитини – школа творчості для вчительства» (17.05.2019 р.).

У минулому навчальному році у школі було 29 класів. Із них: 12 класів – І ступеня, 13 класів – ІІ ступеня та 4 класи – ІІІ ступеня. Із них профільні: 10-А та 11-А класи – української філології, 10-Б та 11-Б класи – математичного профілю, класи з поглибленим вивченням предметів: 8-А, 9-А та 9-Б класи - української мови та літератури, 8-Б клас - математики. Проводилася відповідна робота щодо забезпечення профільного навчання здобувачів освіти старшої школи, підготовка здобувачів освіти у класах з поглибленим вивченням предметів. У 2018-2019 навчальному році один здобувач освіти (Куждін Максим) закінчив школу із золотою медаллю. Троє дев’ятикласників (Григоренко Софія, Могіль Артур, Маринець Ярослава) отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Педагогічний колектив закладу постійно приділяє особливу увагу розвитку та підтримці талановитих та обдарованих здобувачів освіти. На виконання міської програми «Обдаровані діти – майбутнє Криворіжжя», яка розрахована до 2020 року, здобувачі освіти закладу беруть участь в інтелектуальних змаганнях, предметних олімпіадах, конкурсах та турнірах, що організовуються і проводяться Департаментом освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та комунальним закладом «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради, а також долучаються до обласних, всеукраїнських та міжнародних заходів такого плану.

Серед різноманітних випробувань для талановитих здобувачів освіти найбільш вагомими є Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін.

Результати участі здобувачів освіти закладу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році наступні:

Етап

Учасники

Переможці

Показник якості

І (шкільний)

484

133

27%

ІІ (районний)

66

34

52%

ІІ (міський)

31

7

23%

ІІІ (обласний)

3

3

100%

IV (Всеукраїнський)

1

1

100%

 

 

Зведена таблиця переможців

у І-ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Предмет

ПІ учня

Клас

ПІБ вчителя

Результат

ІІ (районний) етап

Історія

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Ір. Ю.

ІІ місце

Правознавство

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Ір. Ю.

І місце

Російська мова та література

Маринець Ярослава

9-Б

Дєрусова Іл.Ю.

ІІІ місце

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Іл.Ю.

ІІ місце

Кацевич Анна

11-А

Плотян С.М.

ІІІ місце

Технічна праця

Грибанов Демид

9-А

Бондаренко В.М.

ІІІ місце

Бойко Богдан

10-А

Бондаренко В.М.

ІІІ місце

Математика

Чупрій Єлизавета

6-Б

Орлянська С.Г.

ІІІ місце

Куждіна Уляна

8-Б

Євтушенко С.І.

ІІІ місце

Карась Юлія

10-Б

Євтушенко С.І.

ІІІ місце

Нагула Артур

11-Б

Лещенко Л.Г.

ІІІ місце

Географія

Карамушка Анастасія

10-А

Грицай О.В.

ІІ місце

Артамонов Андрій

11-Б

Грицай О.В.

ІІІ місце

Інформаційні технології

Слащіліна Марія

10-Б

Євтушенко С.І.

ІІІ місце

Дєєв Валентин

11-Б

Офіцинська І.В.

ІІ місце

Кройс Назарій

11-Б

Офіцинська І.В.

ІІІ місце

Інформатика

Слащіліна Марія

10-Б

Євтушенко С.І.

ІІІ місце

Англійська мова

Плаксін Неждан

8-А

Козоброд Т.С.

ІІ місце

Шилова Софія

8-А

Козоброд Т.С.

ІІ місце

Артамонов Андрій

11-Б

Шаповалова Г.В.

ІІІ місце

Куждін Максим

11-Б

Шаповалова Г.В.

І місце

Біологія

Яремчук Анастасія

8-А

Калинич Л.А.

ІІІ місце

Шилова Софія

8-А

Калинич Л.А.

ІІІ місце

Артамонов Андрій

11-Б

Гужеля Т.О.

ІІІ місце

Хімія

Григоренко Софія

9-Б

Кій Л.Г.

ІІІ місце

Карась Юлія

10-Б

Калинич Л.А.

ІІІ місце

Фізика

Могіль Артур

9-Б

Орлянська С.Г.

ІІІ місце

Дацюк Микола

10-Б

Орлянська С.Г.

ІІІ місце

Малецький Данило

11-Б

Серченя С.С.

ІІ місце

Кройс Назарій

11-Б

Серченя С.С.

ІІІ місце

Українська мова та література

Куждіна Уляна

8-Б

Брезгіна А.О.

ІІ місце

Маринець Ярослава

9-Б

Маткобожик В.М.

ІІІ місце

Карась Юлія

10-Б

Маткобожик В.М.

ІІІ місце

Куждін Максим

11-Б

Маткобожик В.М.

ІІ місце

ІІ (міський) етап

Історія

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Ір.Ю.

ІІ місце

Правознавство

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Ір.Ю.

ІІІ місце

Російська мова та література

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Іл.Ю.

ІІ місце

Географія

Артамонов Андрій

11-Б

Грицай О.В.

ІІІ місце

Англійська мова

Куждін Максим

11-Б

Шаповалова Г.В.

І місце

Біологія

Яремчук Анастасія

8-А

Калинич Л.А.

ІІІ місце

Українська мова та література

Куждін Максим

11-Б

Маткобожик В.М.

ІІІ місце

ІІІ (обласний) етап

Правознавство

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Ір.Ю.

ІІІ місце

Російська мова та література

Куждін Максим

11-Б

Дєрусова Іл.Ю.

ІІІ місце

Англійська мова

Куждін Максим

11-Б

Шаповалова Г.В.

І місце

ІV (Всеукраїнський) етап

Англійська мова

Куждін Максим

11-Б

Шаповалова Г.В.

ІІІ місце

 

 

Показник якості участі здобувачів освіти закладу в ІІ (районному) етапі склав 52%, а ось в ІІ (міському) етапі - всього 23%, що говорить про слабку підготовленість школярів до розв’язку завдань більш високого рівня складності.

Позитивним в олімпіадному русі є те, що до цих змагань долучаються не тільки старшокласники, а й здобувачі освіти початкової школи. З 1998 року в нашому місті проходять олімпіади для здобувачів освіти 4-х класів. Сьогодні визначити компетентність випускників початкової школи допомагають 5 предметних олімпіад: з математики, української, російської, англійської мов та природознавства. Під час олімпіад молодші школярі не тільки демонструють свої знання, творчі здібності, вміння логічно мислити, а й набувають досвіду участі у подібних заходах, що стане їм у нагоді у найближчому майбутньому. У березні 2019 року пройшов районний тур олімпіад. Здобувачі освіти 4-х класів школи мають наступні результати:

Предмет

ПІ учня

Клас

ПІБ вчителя

Результат

Математика

Ваулін Владислав

4-А

Шемякіна О.П.

ІІІ місце

Тимошенко Павло

4-В

Каленик І.Е.

Участь

Природознавство

Книга Тимофій

4-А

Шемякіна О.П.

Участь

Українська мова

Грибанова Варвара

4-Б

Піскунова А.В.

Участь

Коворотуша Карина

4-А

Шемякіна О.П.

ІІІ місце

Англійська мова

Ігнатова Маргарита

4-Б

Піскунова А.В.

Участь

Російська мова

Онищенко Маргарита

4-Б

Піскунова А.В.

ІІІ місце

Астраханцева Вероніка

4-А

Шемякіна О.П.

Участь

 

 

У міському етапі олімпіад здобувачі освіти 4-х класів участі не брали.

Значну увагу в закладі приділяється організації науково-дослідницької діяльності школярів. Так, в школі під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Офіцинської І.В. діє наукове товариство здобувачів освіти «Пролісок», яке складається з чотирьох відділень:

Відділення

Секція

Керівник

1

Мовознавства

Українська мова

Іванцова Т.М.

2

Філософії та суспільствознавства

Журналістика

Дєрусова Іл.Ю.

3

Наук про Землю

Геологія, геохімія та мінералогія

Грицай О.В.

4

Історії

Історія України

Дєрусова Ір.Ю.

 

 

Протягом року керівники секцій залучали учнів, членів НТУ, МАН, до участі в установчих сесіях відповідно до графіка КПНЗ «МАНУМ»ДОР», написання науково-дослідницьких робіт та участі у І (міському) (в рамках міської програми «Інтелектуали Криворіжжя - 2019» ) та ІІ (обласному) етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

В 2018-2019 навчальному році 8 здобувачів освіти, членів НТУ, наказом КПНЗ «МАНУМ» ДОР» №26-од від 04.06.2018 були переведені на наступний навчальний рік, 2-є – подало заявки на зарахування до КПНЗ «МАНУМ» ДОР»:

Прізвище, ім’я учня

Клас

Відділення

Секція

1

Гарбуз Юлія

11

Історії

Історичне краєзнавство

2

Тимошенко Марія

11

Історії

Історичне краєзнавство

3

Котовська Анастасія

11

Історії

Історичне краєзнавство

4

Ровкова Валерія

10

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Українська література

5

Артамонов Андрій

11

Наук про Землю

Геологія, геохімія та мінералогія

6

Малецький Данило

11

Наук про Землю

Математика

Геологія, геохімія та мінералогія

Математика

7

Нагула Артур

11

Наук про Землю

Геологія, геохімія та мінералогія

8

Кройс Назарій

11

Математики

Математика

9

Карамушка Анастасія

10

Наук про Землю

Математика

Геологія, геохімія та мінералогія

Математика

10

Куждін Максим

11

Філософії та суспільствознавства

Журналістика

 

 

Всі міські конкурси науково-дослідницьких робіт проводилися відповідно до вимог Малої академії наук України у три тури:

І - написання контрольної роботи з базового предмету;

ІІ - заочний, рецензування творчого доробку;

ІІІ - публічний захист наукового дослідження.

Учасниками міського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт «Живана» (відділення наук про Землю) стали здобувач освіти 11-Б класу Артамонов Андрій (робота «Рекомендації щодо рекультивації площі занятої кар’єром Візирка ІІ») та здобувачка освіти 10-А класу Карамушка Анастасія (робота «Гранати – перлина Криворіжжя») (керівник Грицай О.В.). За результатами міського конкурсу-захисту Артамонов Андрій посів ІІІ місце. Членство в МАН України дало можливість 11-класнику взяти участь також у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Учасницею міського інтелектуального конкурсу «Юний філолог» в секції «Літературознавство» з роботою «Художнє відображення втрати моральних цінностей жінкою у творах письменників різних епох: Панаса Мирного, Олександра Довженко та Олени Печоріної» стала здобувачка освіти 10-А класу Ровкова Валерія (керівник Іванцова Т.М.).

З метою залучення учнівської молоді до творчо-пошукової діяльності та наукових досліджень актуальних проблем розвитку історії і культури України та сприяння оволодінню методами наукового дослідження в галузі дисциплін історико-географічного, еколого-біологічного, мистецтвознавчого та літературознавчого напрямів щорічно в рамках міського фестивалю «Інтелектуали Криворіжжя» на базі КГ №127 проводиться міський конкурс-захист науково-пошукових робіт «Краєзнавчий форум». Цього року від КЗШ №114 КМРДО свої роботи представили здобувачі освіти: в секції «Краєзнавство» здобувач освіти   11-Б класу Артамонов Андрій (робота «Рекомендації щодо рекультивації площі занятої кар’єром Візирка ІІ», керівник Грицай О.В.), в секції «Історія» здобувачка освіти 9-А класу Мамонова Яна (робота «Із полум’я війни», керівник Маткобожик В.М.). За підсумками Андрій та Яна посіли І місце, а їх керівники отримали подяки за участь у Форумі.

Свої сформовані навички та вміння здійснювати пошуково-дослідницьку роботу демонструють здобувачі освіти 3-7 класів на міському конкурсі «Квітневі читання», який проходить у два етапи: для молодших школярів та здобувачів освіти основної школи.

В 2018-2019 навчальному році в міському конкурсі-захисті дослідницьких робіт «Квітневі читання» посіла І місце здобувачка освіти 3-А класу Скрипник Ліана з роботою «Визначення вмісту консервантів та поживних речовин у соках» (керівник Сехіна О.Г.).

Також вже у друге у 2018-2019 н.р. здобувач освіти 4-А класу Ваулін Владислав (керівник Офіцинська І.В.) взяв участь у Всеукраїнському конкурсі юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського.

2 квітня 2019 року на базі закладу з метою патріотичного виховання учнівської молоді міста, формування якостей сучасного лідера, розвитку мовних навичок і ораторських умінь здобувачів освіти, використання мовленнєвого досвіду спілкування здобувачів освіти англійською мовою та національної культурної спадщини у перекладі віршів іноземною мовою, знайомства із надбанням світової культури було проведено районну інтелектуальну гру для знавців іноземних мов «Світ без кордонів – 2019». 33 учасники-лінгвісти взяли участь у грі, у результаті якої переможцями стали: номінація «Полілог» - команда 8-А класу закладу, номінація «Митець-перекладач» - Дєєв Валентин (11-Б). У міському турі Валентин посів ІІІ місце.

Активну участь здобувачі освіти закладу беруть у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних (заочних) конкурсах та іграх:

 

Назва інтелектуального змагання/ рівень

Кількість учасників, результати

 
 

Міжнародні дистанційні освітніі конкурси «Олімпіс 2019 – Весняна сесія»

Всього учасників – 23

Дипломи І ступеня – 8

Дипломи ІІ ступеня – 8

Дипломи ІІІ ступеня - 5

 

Міжнародні дистанційні освітніі конкурси «Олімпіс 2018 - Осіння сесія»

Всього учасників – 10

Диплом І ступеня – 9

Диплом ІІ ступеня - 1

 

Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова»

Всього учасників – 2

Диплом І ступеня - 2

 

Літній міжнародний бліц-конкурс з Web-дизайну та комп`ютерної графіки серед студентів та учнів

Всього учасників – 1

Карпенко Олексій, 9-А – І місце

 

ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (районний етап)

Всього учасників – 8

Коворотуша К., 4-А – І місце

Ровкова В., 10-А – І місце

Куждін М., 11-Б – І місце

 

ХVІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (міський етап)

Всього учасників – 3

Куждін М., 11-Б – ІІ місце

 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч»

Всього учасників – 67

І місце – 9

ІІ місце – 6

ІІІ місце - 4

 

Всеукраїнський конкурс авторських віршів «Золоте перо - 2018»

Всього учасників - 1

 

Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower»

Всього учасників – 34

Диплом переможця на шкільному рівні – 15

Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 5

 

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з української мови та літератури

Всього учасників – 42

Дипломи І ступеня – 1

Дипломи ІІ ступеня – 5

Дипломи ІІІ ступеня - 4

 

ІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» із зарубіжної літератури

Всього учасників – 52

Дипломи І ступеня – 2

Дипломи ІІ ступеня – 9

Дипломи ІІІ ступеня - 7

 

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з англійської мови

Всього учасників – 27

Дипломи І ступеня - 1

 

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з хімії

Всього учасників – 4

Дипломи ІІІ ступеня - 1

 

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з фізики

Всього учасників – 7

Дипломи ІІ ступеня - 1

 

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з математики

Всього учасників – 7

Дипломи І ступеня - 1

 

ІІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з основ здоров’я

Всього учасників – 8

Дипломи І ступеня – 1

Дипломи ІІІ ступеня - 1

 

ІІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з інформатики

Всього учасників – 143

Дипломи І ступеня – 3

Дипломи ІІ ступеня – 4

Дипломи ІІІ ступеня - 8

 

Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle»

Всього учасників – 64

Диплом І ступеня -5

Диплом ІІ ступеня -1

Диплом ІІІ ступеня -5

 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус»

Всього учасників - 112

Грамоти по предметам – 23

Сертифікат учасників – 34

Переможці  в початковій школі  - 25

Переможці на шкільному  рівні – 22

Диплом ІІ ступеня – 3

Диплом ІІІ ступеня – 9

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Всього учасників – 106

Відмінний результат – 11

Добрий результат – 34

 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Всього учасників – 91

Відмінний результат – 18

Добрий результат – 33

 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»

Всього учасників – 128

Диплом переможця в початковій школі – 1

Диплом І ступеня регіонального рівня – 6

Диплом переможця на шкільному рівні - 53 Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 1

Диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 5 Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 3

 

Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»

Всього учасників - 17

 

Всеукраїнський фізичний учнівський конкурс «Левеня»

Всього учасників – 55

Відмінний результат – 25

Добрий результат - 23

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бебрас-2018»

Всього учасників – 100

Відмінний результат – 63

Добрий результат - 27

 

Міжнародний проект

«Найбільший урок в світі» за ініціативи представництва ООН  в Україні

Всього учасників - 190

 

Всесвітній День Гідності(GLOBAL DIGNITY)

Всього учасників - 174

 

Міжнародний Марафон написання листів Amnesty International

Всього учасників - 204

 

Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського

Всього учасників - 1

 

Міжнародна олімпіада «Осінь - 2018» від «Всеосвіти»

Всього учасників – 60

Відмінний результат – 2

Добрий результат - 8

 

Міжнародна олімпіада з української мови «Зима 2018-2019» від «Всеосвіти»

Всього учасників – 64

Дипломи І ступеня – 1

Дипломи ІІ ступеня – 10

Дипломи ІІІ ступеня - 3

 

Антикорупційний урок

Всього учасників - 174

 

Всеукраїнський конкурс «Фінансова грамотність»

Всього учасників – 18

Дипломи ІІІ ступеня - 1

 

Всеукраїнський конкурс «Слово до слова»

Всього учасників – 18

Дипломи І ступеня – 1

Дипломи ІІ ступеня - 1

Дипломи ІІІ ступеня - 4

 

Всеукраїнський різдвяний конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Всього учасників – 28

Дипломи І ступеня – 6

Дипломи ІІ ступеня – 1

Дипломи ІІІ ступеня - 3

 

Всеукраїнський онлайн-конкурс «Безпечний Інтернет

Всього учасників – 228

Дипломи І ступеня – 44

Дипломи ІІ ступеня – 71

Дипломи ІІІ ступеня - 45

 

Всеукраїнський конкурс «Екологічна грамотність»

Всього учасників – 19

Дипломи І ступеня – 2

Дипломи ІІ ступеня – 3

Дипломи ІІІ ступеня - 6

 

Всеукраїнський творчий конкурс малюнків «Я, ТАС life і Україна»

Всього учасників - 2

 

Міжнародна олімпіада «Осінь-2018» від проекту «Всеосвіта»: українська мова

Всього учасників – 13

Дипломи І ступеня – 1

Дипломи ІІ ступеня – 2

Дипломи ІІІ ступеня - 1

 

Всеукраїнський конкурс «Фінансова грамотність»

Всього учасників – 1

Дипломи ІІІ ступеня - 1

 

 

Заклад пишається своїми літераторами, які представляють свої твори на різноманітних конкурсах, друкують у журналах та збірниках.

Успішно витримали перевірку якості своїх знань з рідної мови, показали творчі здібності та стали переможцями у районному етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Куждін Максим (11-Б) (керівник Маткобожик В.М.), а в районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика – Коворотуша Карина (4-А, керівник Шемякіна О.П.), Ровкова Валерія (10-А, кервівник Іванцова Т.М.), Куждін Максим (11-Б, керівник Маткобожик В.М.).

Прозові твори Пасаіти Дарії, Мамонової Яни, Скрипник Владислави (9-А), Тяжельнікова Олексія, Рог Софії (10-Б) (керівник Маткобожик В.М.) принесли своїм авторам перемогу у районному турі обласного заочного  конкурсу юних літераторів, художників, композиторів «Собори наших душ».

Свої знання з російської мови та зарубіжної літератури показали на міському конкурс «Я – майбутній філолог» десятикласниці Ровкова Валерія, Ягудіна Анна та Кіртока Еліна (керівник Дєрусова Іл.Ю.). За результатами конкурсу Еліна посіла І місце.

Учасником Всеукраїнського конкурсу авторських віршів «Золоте перо-2018» та ІІ Всеукраїнського учнівсько-літературного конкурсу «Стежками Кобзаря» став здобувач освіти 11-Б класу Мельников Євген (керівник Маткобожик В.М.).

Здобувачка освіти 9-А класу Мамонова Яна та здобувач освіти 11-Б класу Могилін Ілля зі своїми прозовими творами посіли І та ІІ місце відповідно в Обласному літературному конкурсі «Розповім про подвиг».

Віршовані та прозові твори здобувачів освіти закладу: Пасаіти Дарії, Мамонової Яни, Скрипник Владислави (9-А), Тяжельнікова Олексія, Рог Софії (10-Б) (керівник Маткобожик В.М.) надруковано у Всеукраїнській літературно-художній газеті «Гарний настрій».

Здобувачі освіти та вчителі закладу працюють і у декоративно-прикладному напрямку.

Так, здобувач освіти 7-А класу Красуля Ілля та здобувачка освіти 6-Б класу Глядчишина Емілія стали переможцями у Всеукраїнський творчий конкурс малюнків «Я, ТАС life і Україна». Крім того Ілля став переможцем міського дитячо-юнацького конкурсу живопису імені Григорія Синиці.

Багато досягнень юні обдарування школи мають в напрямку інформаційних технологій.

Назва заходу

Учасники

Клас

Номінація, назва роботи

Керівник

Результат

Літній міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів

Карпенко Олексій

9-А

Номінація «Краща Flash-анімація», анімаційний ролик «Діти за спорт»

 

Офіцинська І.В.

Диплом

І ступеня

Районний тур міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу аматорського фільму, комп'ютерної анімації "Рідне Криворіжжя"

Карпенко Олексій

9-А

Номінація «Комп’ютерна анімація», робота «Діти за спорт»

Офіцинська І.В.

Переможець

Ваулін Владислав

4-А

Номінація «Онлайн голосування», робота «Іжачок-чарівничок»

Офіцинська І.В.

Переможець

Міський тур обласного конкурсу з ІТ для молодших школярів «Капітошка»

Ваулін Владислав

4-А

-

Офіцинська І.В.

І місце

Кирилов Ілля

4-В

-

Каленик І.Е.

Участь

Обласний конкурс з ІТ для молодших школярів «Капітошка»

Ваулін Владислав

4-А

-

Офіцинська І.В.

І місце

Обласний конкурс комп’ютерної графіки та анімації

Ваулін Владислав

4-А

Номінація «Відеоролики та комп’ютерна анімація», анімаційний фільм «Їжачок-чарівничок»

Офіцинська І.В.

І місце

Карпенко Олексій

9-А

Номінація «Відеоролики та комп’ютерна анімація», анімаційний фільм «Діти за спорт»

Офіцинська І.В.

І місце

Обласна інтернет-олімпіада з офісного програмування

Дєєв Валентин

11-Б

-

Офіцинська І.В.

І місце

Обласний конкурс учнівських медіапроектів «Школа майбутнього»

Карпенко Олексій

9-А

Номінація «Анімація»

Офіцинська І.В.

І місце

Обласний дитячо-юнацький фестиваль екранних мистецтв «Дніпровські погостини»

Карпенко Олексій

9-А

Комп'ютерна анімація «Діти за спорт»

Офіцинська І.В.

Участь

Міський конкурс з розвитку пам’яті та мислення «Турнір супергероїв»

Крук Роман

7-Б

-

Офіцинська І.В.

Участь

 

 

Протягом навчального року спортивні (тренери Устименко Н.Г., Коваленко Г.М., Пироженко Н.І.) команди долучалися до участі у змаганнях різних рівнів:

Вид змагання

Рівень

Результат

Змагання з дартсу

Районний

ІІІ місце

Змагання з бадмінтону

Районний

ІІІ місце

Змагання зі стрітболусеред команд юнаків

Районний

ІІІ місце

Змагання зі стрітболусеред команд дівчат

Районний

І місце

Змагання з настільного тенісу

Районний

ІІІ місце

Змагання з волейболу «Олімпійські надії» серед команд дівчат 2005 р.н. і молодше

Районний

Міський

Зональний

Обласний

Всеукраїнський

І місце

І місце

І місце

І місце

V місце

 

 

Щороку наприкінці грудня в Палаці молоді та студентів для талановитих учнів організовується свято з концертно-розважальною програмою та подарунками. У 2018-2019 навчальному році на мерівську ялинку було запрошено 12 обдарованих здобувачів освіти школи: Бай Ельвіна (4-А), Ваулін Владислав (4-А), Астраханцева Вероніка (4-А), Глядчишина Емілія (6-Б), Федоренко Анна (8-Б), Красуля Ілля (7-А), Гречко Єлизавета (10-Б), Остапенко Аліна (10-Б), Артамонов Андрій (11-Б), Малецький Данило (11-Б), Нагула Артур (11-Б), Дєєв Валентин (11-Б).

01 грудня 2018 року Карпенка Олексія (9-А) було прийнято до міської Спілки творчо-обдарованих дітей.

Кривий Ріг – місто з багатьма чудовими традиціями. Одна з них – щорічний міський конкурс на присвоєння звання «Обдаровані діти – надія Криворіжжя», який покликаний виявити обдарованих дітей у різних видах діяльності, привернути увагу громадськості до виховання всебічно розвиненої особистості юних громадян України.

Цього року на конкурс подали 95 заявок кандидати з числа представників учнівської молоді віком до 19 років, які є переможцями міських, обласних, Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін, науково-дослідницьких і творчих конкурсів, літературно-мистецьких заходів і фестивалів, але переможцями стали тільки 50 осіб за 25 номінаціями. Серед них вихованка Брезгіної А.О.: Брезгіна Софія (10-А) – переможниця у номінації «Проза». Переможниця отримала диплом лауреатки конкурсу та безкоштовну путівки для оздоровлення під час І зміни для обдарованої учнівської молоді у КПЗ ДОТ «Слава» (Чорне море).

Враховуючи високі результати у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт та змаганнях різного рівня за 2018-2019 н.р., педагогічною радою школи (протокол №12 від 20.05.2019) було визначено претендентами на оздоровлення в КПЗ ДОТ «Слава»: Вауліна Владислава (4-А), Карпенка Олексія (9-А), Мамонову Яну (9-А).

Також путівки до КПЗ ДОТ «Слава» отримала переможниця ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з біології здобувачка освіти 8-А класу Шилова Софія, яка стала учасницею міської літньої школи «Інтелектуальний потенціал Криворіжжя - 2019». 

У відповідності до Статуту школи, за результатами участі здобувачів освіти закладу у  2018-2019 н.р. в олімпіадах, конкурсах та змаганнях районного, міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів та з метою підтримки обдарованих дітей у різних видах діяльності 23 травня за участю батьків, здобувачів освіти, громадськості було проведене Свято Інтелекту та Таланту. На Святі в номінації «Інтелектуальна обдарованість» нагороджено 24 особи, у номінації «Академічна обдарованість» - 18 осіб, у номінації «Креативна обдарованість» - 9 осіб, у номінації «Лідерська обдарованість» - 28 осіб, у номінації «Спортивна обдарованість» - 8 осіб, у номінації «Туристична обдарованість» - 11 осіб (наказ №105 від 20.05.2019).

Виховна робота у школі проводиться за такими напрямками: громадянське, родинно-сімейне, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання. Формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводиться з урахуванням вікових особливостей учнів. Пріоритетними у виховному процесі сучасності стають національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави.  Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж навчального року сплановано та проведено класними керівниками, учасниками навчально-виховного процесу школи . Так протягом 2018-2019 навчального року  було проведено єдині виховні години та уроки мужності до Дня  партизанської   слави, до Дня захисників  Вітчизни, Дня вигнання  фашистських окупантів з території  України, до Дня Збройних Сил України , до  Дня Соборності України, до  Дня пам’яті героїв Небесної сотні, до Дня пам’яті Героїв Крут, до  Дня визволення міста Кривого Рогу, Інгульця, до Дня  пам`яті та примирення.

Вже протягом декількох років в Україні триває акція «Напиши листа українському солдату!» Багато щирих дитячих послань линуть на Схід України, а скільки пар очей вдивляються в несміливі дитячі рядочки, які несуть їм віру в те, що їх турбота необхідна. Долучитися до цієї акції мали змогу й учні Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114. Пропозицію написати листа солдату, який охороняє наш спокій, який оберігає добробут родин і воює за єдність нашої країни прийняли всі. І відразу перейнялися написанням листів. Старшокласники могли вільно висловити значимість подвигу кожного солдата, а молодшим -легше було зобразити все на малюнку та  виготовити оберіг чи поробку. Протягом навчального року  було проведено  цілий ряд  волонтерських акцій:

 Вересень 2018-травень 2019

Міська акція «Зав’яжи вузлик миру та перемоги»:

зібрали іграшки, літературу, канцелярію,  солодощі, листи, малюнки, поробки, обереги

760

(учні 1-11 класів, батьки, працівники школи)

Хорькова Л.В.

Матвієнко О. П.

Зібрано і передано  малюнки, поробки, солодощі через громадську  організацію «Сприяння Збройним  Силам України та Національної Гвардії України» та волонтерів цеху ТВШГ

Протягом року

Співпраця з ЗПП «Чисте місто»

1-11 класи

Хорькова Л. В.

Матвієнко О. П.

Придбано на отримані кошти пробкові дошки, обладнані куточки спілкування

Грудень 2018 –травень 2019

Співпраця з громадською організацією «Кривий Ріг – від серця до серця»

1-11 класи

Матвієнко О. П.,

Іванченко Н. Г.

Зібрані речі, канцтовари, одяг, взуття, іграшки, солодощі дітям сходу

Січень-травень 2019

Співпраця з Благодійним фондом «ВСЕСВІТ»

1-11 класи

Матвієнко О. П.,

Іванченко Н. Г.

Передано родинам з дітьми, що знаходяться на неконтрольованих територіях одяг, взуття, іграшки, солодощі

Грудень 2018

Міська волонтерська акція «Подаруй усім свято» виготовили та зібрали іграшки новорічні , літературу, солодощі

760

(учні 1-11 класів, батьки, працівники школи)

Хорькова Л.В.

Матвієнко О. П.

Іванченко Н. Г.

Поздоровлення вихованців КБНРЦ «Перлина»

Грудень 2018

Благочинна акція «Книга-хворим дітям!»

Творча група «Живи, книга»,

 8-Б клас

 

Маслова   І.М.

Євтушенко С. І.

Подарували книги хворим дитячого відділення КЗ «Криворізька

міська лікарня № 17»

Травень 2019

Благодійна акція «Спільнокошт»в рамках  EdCamp Ukraine

 

Хорькова Л. В.,

Євтушенко С. І.

Зібрані кошти перераховані на розвиток EdCamp Ukraine

 

Щоб підняти бойовий дух військовим наші учні написали щирі та зворушливі слова, про те, що ми всі віримо у краще, що хвилюємось і вболіваємо, аби вони могли повернутися чим скоріше додому цілими і неушкодженими. Всі листи зворушливі, пройняті любов’ю та турботою, гордістю та вдячністю за подвиги українських солдат. Під час передачі благодійних  внесків та подарунків було проведено  зустріч із головою громадської організації  «Сприяння Збройним Силам України та Національної Гвардії України» Бусенем О.П. Приємно було учням школи почути слова подяки від військовослужбовців, які сподіваються і чекають на закінчення військових дій і дуже радіють подарункам від наших дітей. Зацікавленість та активність у проведенні  зустрічі з представником  проявили учні 9-А класу (кл.кер. Маткобожик В. М.), 10-А класу (кл. кер. Погоріла К. В.), 10-Б класу (Калинич Л. А.), 11-А класу (кл.кер.Брезгіна А. О.), 11-Б класу (кл.кер. Грицай О. В.). З метою активізації  військово-патріотичного виховання , вдосконалення  спортивної підготовки дітей, умінь та навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни, почуття гордості за історичне минуле українського народу, напередодні Дня захисника Вітчизни пройшов конкурс-змагання  серед учнів  10-11 класів «Містер 2018 », а навесні відбулися заходи спортивно-патріотичного спрямування: «Моя сім`- моя фортеця» (спортивно-родинне свято), «Ми-нащадки козацького роду».

У школі проведено ряд заходів щодо вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 років, голодоморів в Україні, військових дій в різні часи.   Класними керівниками 1-11 класів проведені виховні години, уроки-спогади,години спілкування, інформаційні години на теми: «Україна пам`ятає подвиг», «Це треба не мертвим, це треба живим», «Героїв імена у пам`яті народу», «Уроки Доброти», «Людяність у нелюдяний час», «Пам`ятати заради майбутнього», захід – реквієм «Людської пам`яті вогонь». У шкільній бібліотеці організована літературно-журнальна виставка на тему «Всім невинно полеглим…».  Учителями школи проведена виставка дитячих малюнків та квілтів «Голодомори. Україна пам’ятає». Проведена акція «Запалимо свічку пам’яті». Міська програма з національно-патріотичного виховання «Виховуємо дитину-будуємо країну» та міська акція з патріотичної  роботи «Виховуємо нащадків патріотів » мали за мету активізацію національно-патріотичного виховання. Учні та педагоги  КЗШ № 114 активні учасники цих заходів.

         Виховна робота у школі проводиться за такими напрямками: громадянське, родинно-сімейне, національно-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання. Формування здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості. Робота планувалась та проводиться з урахуванням вікових особливостей учнів.

              Патріотичне виховання учнів активізується через залучення до роботи шкільного  музею. За 2018-2019 навчальний рік в музеї оновлені експозиції відповідно до листа МОНу № 1/9-255: «Слава Україні! Героям Слава!» та «Захищаючи Вітчизну», присвячі подіям на Сході України та учасникам і загиблим в ході АТО. «Пам`ятайте про них і у праці, і в пісні – хай відомими стануть всі герої безвісні», «Вічна слава солдату – герою і солдатові без нагород» та «За цвіт життя завдячує нараз полеглим і посивілим солдатам» - присвячені подіям ІІ Світової війни. Експозиція «Тільки той, хто пам`ятає минуле, вартий майбутнього» відображає події Голокосту та описує життя і вчинки Праведників світу.Частково змінено текст екскурсій і систематично проводяться заняття з учнями лекторської групи до якої залучено 21 учень (11 та 7 –х класів).

  До Дня визволення України, Дніпропетровщини, Криворіжжя  для  учнів  4 – 8 класів було проведено тематичну екскурсію «Ми пам`ятаємо». Учні 11 класів познайомили гостей з бойовим шляхом 88-ї Гвардійської орденоносної стрілецької дивізії, яка звільняла наше місто Інгулець від німецько-фашистських загарбників. Особливу зацікавленість викликали стенди, присвячені форсуванню Дніпра,  експозиція про міфи та історичну правду,  яка стала доступною після здобуття Україною незалежності. Завжди цікаві екскурсії проводять учні 7 класу для початкової школи біля стендів Українського козацтва та історії заснування міста Кривого Рогу.

Постійно на базі музею, проводяться заходи різних напрямків, серед яких зустрічі із волонтерською групою Криворіжжя на чолі із Бусенем Олегом Петровичем якого ми запрошуємо щороку на День Захисника – Свято Покрови та на класні, інформаційні години присвяченні тематиці патріотичного виховання. Учень 11-Б класу Куделя Іван, бере участь у Всеукраїнських пошукових експедиціях волонтерської групи «Пошук - Дніпро», яку очолює Золотарьов Анатолій Сергійович. 28 жовтня громадяни України відзначали 74-у річницю визволення України від нациських загарбників.  У школі було проведено інформаційну годину «Україна і українці в Другій світовій війні». Учні старших класів підготували для молодших школярів  зворушливу розповідь про неймовірно тяжкі втрати, що зазнав український народ у тій страшній воєнній круговерті, що розмела, понівечила і розтоптала мільйони людських доль, про  ті страхіття, які мужньо витримав наш народ під час Другої світової війни, про зусилля, які він доклав, аби наблизити бажану мить Перемоги. Цього ж дня педагогічний колектив школи та учні 9-11 класів були присутні на мітингу-реквіємі присвяченому Дню визволення України від німецьких загарбників. І учні, і керівник музею систематично долучаються до різноманітних заходів. Наші екскурсоводи під керівництвом Грицай О. В., систематично проводять засідання гуртка "Юні музеєзнавці" та тематичні екскурсії для учнів нашої школи, вчителів, учнів інших шкіл, вихованців КБНРЦ «Перлина», дошкільнят та всіх бажаючих. Учні активно брали участь та отримали перемоги у конкурсі-захисті творчо-пошукових робіт «Краєзнавчий форум - 2019»

Певна увага колективу школи була спрямована на формування в учнів школи здатності уникати конфліктів, вихованню у дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. З цією метою у школі впроваджується проект «Вчимося жити разом» за підтримки  Європейського Союзу (ЄС) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, тренінги «Діалог та педагогіка миру у школах», проведено до Міжнародного дня людей похилого віку виховні години «Мудрі та багаті літами»; інформ-хвилинки до Дня людей із особливими потребами « Добро у серці кожного», до Дня пам`яті та примирення акції «Ветеранське подвір`я» та «Дякуємо за життя», години спілкування до Всесвітнього Дня толерантності; цикл тренінгових та інтерактивних форм роботи «Скажемо насильству: «НІ!», «Гендерна рівність», «Ми рівні-ми різні» (конкурс малюнків), «Світ очима жінки» (конкурс фото).

Правовому аспекту виховної  роботи приділяється  велика увага. Робота проводиться у двох напрямках : просвітницькому та профілактичному. Доброю традицією стало проведення тижнів правових знань, інформ-дайджестів, днів правових знань, коли відбувається співпраця із представниками різноманітних служб: міським центром надання безоплатних правових послуг; міським центром соціальних служб для дітей, сім`ї та молоді - тренінгові заняття «Булінг: насилля в шкільному середовищі»; Дзержинським та Інгулецьким  районними судами м. Кривого Рогу - участь у  всеукраїнській акції «Урок справедливості»; Криворізьким інститутом Розвитку Міста - анкетування та соціологічне дослідження учнів та батьків; Центру створення сімейного капіталу, діловим клубом «Партнер» - фінансова гра «Життєвий капітал».

Шкільна бібліотека постійно створює тематичні виставки на правову тематику. Здійснювались заходи щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили складні умови. Головним напрямком роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. У школі діє Рада профілактики правопорушень, але  чомусь класні керівники не виступають ініціаторами виклику  учнів разом із батьками на засідання, активно проводиться робота щодо профілактики негативних проявів та попередження правопорушень та злочинності. Рада профілактики   слідкує за дотриманням учнями правил поведінки і порядку в урочний та позаурочний час. На підставі вивчення особливостей учнів та учнівських колективів, вивчення умов родинного виховання під час проведення місячника «Вивчення умов виховання та утримання дітей в сім’ях » були складені списки учнів бази даних соціально-вразливої категорії учнів школи, а саме учнів, що опинилися у СЖО – 2, ВШО – 2. З ними ведеться профілактична робота. За результатами місячника всеобучу, на підставі складених соціальних паспортів класів створено соціальний  паспорт школи та мікрорайону школи. Адміністрацією школи, класними керівниками контролюється відвідування уроків учнями школи, ведуться педагогічні спостереження на уроках та позаурочний час. Наказом по школі узагальнюється перевірка журналів з  ведення обліку відсутніх дітей та надання документів про пропуски. У полі зору педагогічного колективу постійно знаходиться питання зайнятості підлітків шкільного віку у позаурочний час.

 З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей в КЗШ № 114  було організовано роботу 3 гуртків :

- військово-спортивного напряму  (гурток «Захист Вітчизни», керівник  Бондаренко В.М., вчитель праці);

- художньо естетичного напряму (вокально-хорові гуртки «Джерельце» та «Пролісок»,

керівник Сухорукова О. В., вчитель мистецтва);

- патріотичного  напряму («Юні музеєзнавці», керівник Грицай О.В., вчитель географії).

 Заняття в гуртках   проводиться згідно з розкладом,  затвердженим наказом. Планування роботи гуртків на І семестр було здійснено вчасно. Керівники гуртків ведуть стандартні журнали планування та обліку роботи, записи в яких робилися регулярно. Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час районних та шкільних предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в школі.

Проводилась систематична робота щодо запобігання дитячому травматизму під час освітнього процесу та  в побуті. Заходи, що передбачені у річному плані, проводилися у різних формах: інформ-дайджести, вікторини, усні журнали, ділові та рольові ігри, тренінги. Під час проведення місячника утримання дітей в сім’ях  класними керівниками, соціальним педагогом Гужелею Т. О., головним спеціалістом ССД Стеценко А. А., та практичним психологом школи Паливодою Ю. С., були відвідані сім`ї опікунів: складено акти обстеження житлово-побутових умов неповнолітніх дітей.  Слід зазначити, що діти виховуються в сім`ях опікунів, які приділяють достатньо уваги їх вихованню. Учні завжди охайно одягнені, забезпечені шкільним приладдям, спортивною формою. Опікуни приділяють певну увагу оздоровленню підопічних, 60% учнів охоплені  оздоровленням в дитячому таборі «Слава», інші відмовилися через об’єктивні причини.

Чільне місце займає і художньо-естетичне виховання. Цього року наші учні під керівництвом Сухорукової О. В. брали   участь у ХVІ міському фестивалі народної творчості «Весна Рудани – 2019» та  міському огляді – конкурсі дитячої творчості «Наші таланти тобі, Криворіжжя»  та були відзначені грамотами.

  Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології та в позакласній роботі. Проведено озеленення території школи та шкільного подвір’я. Учні висловлюють своє ставлення до природи, до навколишнього середовища під час участі у різноманітних конкурсах та проектах. Стало традиційним проведення  екскурсій екологічною стежкою шкільного подвір’я, виставок улюблених тварин, екологічних трудових заходів. Постійно учні та працівники школи залучалися  до заходів  до  дня юного натураліста,  до  Дня Землі, активно брати участь у міських природоохоронних конкурсах «Збережемо птаха – збережемо дерево – збережемо Землю», конкурсі-захисті творчо-пошукових робіт «Краєзнавчий форум-2019 секція «Краєзнавство», екологічній акції «Посади дерево-врятуй планету», збору вторинної сировини «Збираєш сміття - врятуєш життя!»

Немало уваги приділяється туристичній та екскурсійній роботі. Протягом 2018-2019 навчального року  шкільна команда неодноразово отримувала призові місця у районних, міських змаганнях з туризму та паркового орієнтування (керівник команди  Бондаренко В.М.).

 

Задля сприяння розвитку і становленню творчо обдарованої особистості в системі допрофесійної, початкової професійної підготовки здобувачів освіти, забезпечення формування свідомого професійного самовизначення старшокласників, ефективної роботи з професійної орієнтації серед учасників освітнього процесу, свідомого вибору майбутньої професії та готовності школярів до трудової діяльності в КЗШ №114 КМРДО постійно проводяться заходи профорієнтаційного спрямування.

В закладі працює Профорієнтаційний термінал, за допомогою якого кожен школяр в ігровій формі може ознайомитися з переліком сучасних професій, дізнатися про їх актуальність на ринку праці, та за допомогою тестових завдань отримати рекомендації щодо вибору майбутньої професії, батьки здобувачів освіти можуть дізнатися, як допомогти дитині визначитися з майбутньою професією, підготувати її до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищого закладу освіти, а вчителі - отримати рекомендації щодо проведення профорієнтаційних уроків.

За допомогою інформаційного стенду «Барометр професій» здобувачі освіти та їх батьки можуть ознайомитися із професіями, які: відсутні на ринку праці регіону; присутні на ринку праці, але в не значних кількостях; дають можливість працевлаштуватись у регіоні; є актуальними на ринку праці регіону.

Також в закладі постійно діє куточок «Профорієнтація», завдяки якому здобувачі освіти        9-11-х класів можуть ознайомитися із специфікою вступу та навчання у закладах освіти різних рівнів акредитації, отримати інформацію щодо Днів відкритих дверей у ПТНЗ та ВНЗ.

Протягом навчального року класними керівниками проведені уроки, виховні години, тренінги, майстер-класи, заочні екскурсії, зустрічі із представниками різних професій з використанням інноваційних форм організації профорієнтаційної роботи.

5-6 квітня команда 10-А класу (класний керівник Погоріла К.В.) стала учасницею Всеукраїнського майстер-фесту «Український дивограй» (м. Горішні Плавні). Упродовж дводенної співпраці дівчата навчилися створювати українську красу завдяки майстер-класам від народних майстрів з усіх куточків України. Подорож завершилася екскурсією до Горішньоплавнівського гірничо-рудного кар'єру ПрАТ ПГЗК, що вразила навіть криворіжців міццю, оптимізмом і силою комбінату.

Протягом листопада-грудня місяців 2018 року дев’ятикласники знайомилися із професіями, до яких готують спеціалістів на базі Інгулецького ліцею та Інгулецького коледжу. Здобувачі освіти відчули себе кухарями-кондитерами, малярами-штукатурами, газо-електро-зварювальниками.

3 грудня 2018 року восьмикласники долучилися до профорієнтаційного квесту від компанії METINVEST «METINVEST TRAVEL». Квест познайомив здобувачів освіти із різновидом робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці та на підприємствах гірничо-металургійної групи METINVEST: електрослюсар, хімік-технолог, бульдозерист, електрик тощо. Діти не просто почули, а й побачили, як виконуються ті чи інші прийоми на робочому місці.

29 березня для дівчаток 10-А класу майстер-клас «Макіяж для себе» провела талановитий майстер Марина Пожарова. Десятикласниці мали можливість дізнатися багато корисної інформації про нанесення макіяжу і секретів від майстра, а потім самі відчули себе в ролі моделей та візажистів.

Вчителями української мови та літератури Маткобожик В.М., Іванцовою Т.М. та     Брезгіною А.О. був організований практикум для здобувачів освіти 9-х та 11-х класів «Складання професійного резюме».

20 вересня, 13 грудня 2018 року та 11 квітня 2019 р. заступником директора з навчально-виховної роботи Офіцинською І.В. були проведені батьківські конференції із здобувачами освіти 11-х класів та їх батьками за для ознайомлення з умовами прийому до вищих навчальних закладів, особливостями проведення ЗНО-2019, порядком реєстрації на пробне ЗНО та основну сесію ЗНО.

Профорієнтація здійснюється і через діяльність гуртків, які діють на базі школи: художньо-естетичного – «Мистецтво хорового співу», військово-патріотичного - «Захист Вітчизни», «Юні музеєзнавці», спортивного – «Волейбол».

Соціально-психологічною службою школи з метою визначення профілю подальшого навчання здобувачів освіти здійснюється діагностика професійних інтересів, схильностей, ціннісних орієнтацій, готовності до професійного самовизначення.

У грудні 2018 року з метою усвідомленого вибору профільності майбутніх 10-х класів у 2019-2020 навчальному році, на сайті школи батькам та здобувачам освіти (майбутнім                  10-класникам) було запропоновано ознайомитися із Типовими навчальними планами школи         ІІІ ступеня за напрямами: філологічний, суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, та пройти анкетування щодо даного питання. Отримано наступні результати:

 

 

Отже, за результатами анкетування у 2019-2020 навчальному році планується відкриття двох 10-х класів з математичним профілем та профілем української філології.

КЗШ №114 КМРДО має договори про співпрацю з:

 

№, та термін дії договору

Напрямки співпраці

КЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

(від 01.09.2016.р. до 01.09.2020 р.)

Розвиток професійної компетентності педагогів, поглиблення співробітництва науково-педагогічних та педагогічних працівників, інтеграція досягнень практичного досвіду у процесі реформування шкільної освіти.

ДВНЗ «Криворізький національний університет», факультет рудопідготовки та обробки металів

(01.09.2016, невизначений строк)

Розширення взаємовигідного співробітництва у галузі професійної орієнтації школярів на базі створення науково-практичних творчих гуртків «Металург і Я» та «Художнє литво» з числа здобувачів освіти 10-11 класів.

Національний університет «Одеська юридична академія»

(від 04.11.2016 до 04.11.2019)

Профорієнтаційна підготовка учнів, адаптація учнівської молоді у виборі майбутнього юридичного фаху.

Гімназія «Алесандру чел Бун»

с. Варзарешти Ніспоренського району Молдови

 (з 15.03.2016 р., невизначений строк)

Співпраця і обмін досвідом у сфері навчання і виховання, впровадження новітніх освітніх технологій, проведення вебінарів, обмін делегаціями вчителів та здобувачів освіти.

Агенція «Studentway»

(01.09.2016, невизначений строк)

Проведення презентацій пропозицій ВНЗ здобувачам освіти, яких зацікавила можливість навчання в іноземних ВНЗ, організація автобусних екскурсій до іноземних ВНЗ, надання рекламно-просвітницьких матеріалів, довідників про країни, в яких проходить навчання, цін та умов навчання.

Вища школа економіки в Радоме (Польща)

(01.09.2017, невизначений строк)

Взаємне просування, обмін досвідом та співробітництво у сфері підвищення якості освіти для здобувачів освіти закладу.

Collegium Da Vinchi

(м. Познань, Польща)

(01.09.2016, невизначений строк)

Взаємне просування, обмін досвідом та співробітництво у сфері підвищення якості освіти для здобувачів освіти закладу.

Одеський НВК «Гімназія №7»

(з 07.04.2017, невизначений строк)

Співпраця і обмін досвідом у сфері навчання і виховання, впровадження новітніх освітніх технологій, проведення вебінарів, обмін делегаціями вчителів та здобувачів освіти.

Гімназія №267 м. Києва

(з березня 2017 р., невизначений строк)

Куп’янська загальноосвітня школа №8 Харківської області

(з лютого 2017 р., невизначений строк)

Гімназія м. Любомеж, Польща

(з 07.07.2017 р., невизначений строк)

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького

(з 25.08.2015 р., невизначений строк)

Гімназія №6, м. Тернопіль

 

 

Протягом 2018-2019 навчального року класні колективи здійснювали екскурсії рідним краєм, країною. Така форма роботи з класним колективом допомагає здобувачам освіти спостерігати за соціальною середою, формує знання про світ професій. Надалі ці уявлення використовуються як основа для формування практичних умінь і знань в житті. Так, екскурсії були здійснені:

 • до Криворізького ательє «Ґудзик» - ознайомлення з професіями модельєра та швачки;
 • до Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – участь у проведенні Дня відкритих дверей, квесту «Один день з життя курсанта», ознайомлення здобувачів освіти із діяльністю закладу освіти, формування поваги до професій працівників МВС;
 • до Інгулецького ліцею – ознайомлення із професією кухар, формування уявлення про здорове харчування, уміння здійснювати вибір продуктів харчування;
 • до Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – ознайомлення здобувачів освіти із сучасними професіями, актуалізація напрямів брендінгу;
 • до Криворізького міського центру зайнятості – ознайомлення із професіями, затребуваними у регіоні, анкетування щодо здібностей до певних видів професій;
 • до готелю «Дружба» - ознайомлення із професією готельєр;
 • до карамельної майстерні «Веселі карамелі» м. Кривого Рогу - знайомство з історією появи карамелі, участь у майстер-класі із створення карамельних виробів;
 • до майстерні з гончарної справи у м. Кривий Ріг – знайомство із професією гончара, опанування користуванням гончарним кругом;
 • до кінно-спортивного комплексу «EL RANCHO SOFIA» - відвідування міні-зоопарку і стайні, уроки верхової їзди, знайомство з конярством;
 • до Криворізька страусиної ферми «Страус Парк Ленд» - знайомство з африканськими страусами, історією страусівництва, їх розведенням;
 • до кузні «Артіні» в м. Кривий Ріг – ознайомлення із ремеслом коваля, екскурсія кузнею, участь у створенні підкови разом з ковалем.

 

 

Дата

Екскурсія

Клас

Кількість учнів

ПІБ вчителя

Наказ

29.09.2018

Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

10-А

10

Погоріла К.В.

№238 від 28.09.2018

31.10.2018

м. Одеса

6-А

16

Орлянська С.Г.

№246 від 04.10.2018

31.10.2018

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

10-Б, 11-А

14

Калинич Л.А.

№267 від 30.10.2018

21.12.2018

Готель «Дружба»

6-Б,   7-А,   9-Б

20

Дєрусова Ір.Ю.

№320 від 20.12.2018

19-21.04.2019

м. Харків

4-А

14

Шемякіна О.П.

№30 від 18.02.2019

25.02.2019

Криворізьке ательє «Ґудзик»

8-А

15

Козоброд Т.С.

№36 від 25.02.2019

13.03.2019

м. Кривий Ріг

7-Б

16

Плотян С.М.

№43 від 07.03.2019

19-21.04.2019

м. Харків

7-Б,

7-В

8

Плотян С.М.

№44 від 07.03.2019

19-21.04.2019

м. Харків

8-Б

11

Євтушенко С.І.

№45 від 11.03.2019

28.03.2019

Кінно-спортивний комплекс «EL RANCHO SOFIA»

6-В

16

Головко А.О.

№46 від 12.03.2019

22.03.2019

Криворізький міський центр зайнятості, готель «Дружба»

9-А

20

Маткобожик В.М.

№54 від 19.03.2019

10-12.05.2019

м. Одеса

6-В

8

Головко А.О.

№59 від 26.03.2019

12.04.2019

Інгулецький ліцей

3-А

29

Сехіна О.Г.

№68 від 09.04.2019

21.05.2019

м. Кривий Ріг

3-Б

16

Комович І.В.

№99 від 11.05.2019

23.05.2019

м. Кривий Ріг

2-А,   3-Б

16

Комович І.В.

№100 від 11.05.2019

21.05.2019

м. Кривий Ріг

3-А

17

Сехіна О.Г.

№101 від 11.05.2019

28.05.2019

Криворізький міський центр зайнятості, готель «Дружба»

10-А

21

Погоріла К.В.

№120 від 27.05.2019

 

 

З випускниками 9-х та 11-х класів школи постійно ведуть зустрічі представники ПТНЗ та ВНЗ на базі школи або на базі самих навчальних закладів. Декани та викладачі факультетів ознайомлюють здобувачів освіти з правилами прийому до ПТНЗ та ВНЗ, специфікою навчання в них, різновидами спеціальностей.

Так, у 2018-2019 навчальному році відбулися зустрічі:

Дата

Захід

Місце проведення заходу

Учасники

18.09.2018

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладача Інгулецького коледжу ДВНЗ «КНУ» Белоусенко О.О.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

18.09.2018

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладача КК «НАУ» Кравчатого А.В.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

26.09.2018

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладачів ДНЗ «Інгулецький професійний ліцей» Дмитрук С.А., Пічугіної Л.Я.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

19.11.2018

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти інспекторів СКЗ КВП Кривенка А.Л., Кучми Д.О.

КЗШ №114

11-А, 11-Б

09.01.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти представника ЦППРК №1 Тимофеєвої І.В.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

18.01.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти першого віце-президенту Дніпропетровської обласної Польської Громади Леха Кжижановського

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

31.01.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладача Інгулецького коледжу ДВНЗ «КНУ» Белоусенко О.О.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

01.03.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти секретаря приймальної комісії ДВНЗ «УДХТУ» Кучкової О.В.

КЗШ №114

11-А, 11-Б

14.03.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти курсантки ДДУВС Давидової К.Ю.

КЗШ №114

11-А, 11-Б

05.04.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладачів ДВНЗ «КНУ» Пасічник Н.В., Ялової А.М.

КЗШ №114

11-А, 11-Б

11.04.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладачів ДНЗ УПЛ Ківи Н.М., Пічугіної Л.М., Дмитрук С.А.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

18.04.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти викладачів Криворізького навчально-виробничого центру Юрової О.Л., Іванової О.І.

КЗШ №114

9-А, 9-Б

11-А, 11-Б

22.04.2019

Профорієнтаційна зустріч із здобувачами освіти та їх батьками представниці компанії «Метінвест» Івлєвої В.

КЗШ №114

8-А, 8-Б,     9-А, 9-Б

Батьки

 

 

Всі заходи профорієнтаційної роботи постійно висвітлюються на сайті закладу.

Попереднє працевлаштування учнів (станом на 01.06.2019 р.):

 

Кількість учнів

10 клас

ВНЗ (III-IV)

ВНЗ (I-II)

ПТНЗ

Виїзд

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

9 класи

50

34

68%

-

-

14

28%

1

2%

1

2%

11 класи

46

-

-

37

80%

4

9%

-

-

5

11%

 

 

Велика увага надається дотриманню санітарно-гігієнічних норм харчування дітей, дотриманню правил техніки безпеки та охорони праці.      Відповідно до річного плану роботи школи у закладі були проведені Місячник безпечного поводження на водних об’єктах у зимовий період (з 05.12.2018 року по 05.01.2019 року), Місячник безпеки життєдіяльності серед учасників освітнього процесу (01.04. - 01.05.2019 року), Тиждень знань з безпеки життєдіяльності (травень 2019 року), Тиждень безпеки дорожнього руху (27-31 травня 2019 року). Профілактична робота з питань безпеки життєдіяльності проводиться із батьками: на батьківських зборах розглянуто питання за тематикою: «Безпечне поводження дітей у побуті та безпечна поведінка біля водоймищ» (17 січня 2019 року), запобігання загибелі та травмування дітей на водних об’єктах» (17 травня 2019 року). Проведено збір інформації щодо місця перебування дітей під час весняних та літніх  канікул.

            Медичне обслуговування учнів школи здійснює сестра медична Костенко О.Б., яка є штатним працівником закладу. Кожні 10 днів учні 1-11 класів проходять огляд медичним працівником закладу на педикульоз, коросту, мікоз, грибки, чесотку. За графіком проводяться й профілактичні щеплення учнів відповідно віку та за згодою батьків. Проведена туберкулінодіагностика. Проведена антропометрія (виміри зросту, ваги) і перевірка зору всіх учнів школи. Кожен місяць організовується флюорографічне обстеження учням, яким виповнилося 15 років. Усіх учнів школи оглянув лікар-стоматолог. Постійно проводиться моніторинг щеплень від кору. Сестра медична постійно надає звіти щодо інфекційних захворювань. (15А). Медичний пункт школи має достатню кількість одноразових шприців для щеплень, медикаментів першої медичної допомоги, у навчальних кабінетах та спортивній залі, майстерні є аптечки першої медичної допомоги, інструкції та куточки з ОП та ТБ.  Сестра медична щоденно, а санітарні служби за графіком здійснюють догляд за якістю та термінами використання продуктів харчування в шкільній їдальні. Щодня ведеться амбулаторний прийом учнів та персоналу школи. Профілактична робота проводиться не тільки педагогами, а й медичним персоналом: шкільна медсестра Костенко О.Б. провела лекцію-бесіду з учнями 1-4 класів на тему «Тиша рук». Вчасно проведено підготовку медичних документів випускникам школи та обмінних карт для шкільного табору. Проведено санітарно-просвітницьку роботу з батьками про необхідність р.Манту.  Проведена лекція з прибиральницями службових приміщень з теми «Дезінфекція  та санітарно-гігієнічний режим у школі».

            У закладі постійно здійснюється медико-педагогічний контроль за уроками фізкультури.

            Технічний персонал школи докладає зусиль для забезпечення відповідного санітарно-гігієнічного режиму у шкільних приміщеннях.

  У кожному навчальному приміщенні є план евакуації на випадок надзвичайної ситуації, проводяться практичні заняття з відпрацювання заходів та дій у випадку такої ситуації.

            Постійно здійснюється контроль щодо роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи, ведеться журнал громадсько-адміністративного контролю. Протягом першого півріччя 2019 року за рахунок батьківських внесків та спонсорської допомоги у закладі проведені наступні комплексні заходи з технічної та пожежної безпеки:

-  отримано два вогнегасники за рахунок бюджетних коштів;

-  встановлено додаткове освітлення на даху за рахунок бюджетних коштів;

-  встановлено один водонагрівач на 50 літрів за рахунок бюджетних коштів.

   Проведено перевірку на відповідність вимогам безпеки приміщень, спортивних та ігрових майданчиків, прилеглої до закладу території, електричних, каналізаційних мереж, функціонування системи оповіщення про надзвичайні ситуації. Щомісяця вчитель фізкультури Устименко Н.Г. складає акт про відповідність спортивного обладнання вимогам безпеки життєдіяльності.

У школі організовано проведено навчання працівників щодо надання першої домедичної допомоги; проводиться атестація робочих місць для визначення несприятливих умов праці та приведення їх у відповідність до вимог санітарно-гігієнічних норм, з метою профілактичної роботи організовується виготовлення та розповсюдження плакатів, пам’яток з ОП, проводиться систематичний триступеневий контроль за станом та експлуатацією всіх об’єктів закладу. 08 січня 2019 року проведено повторний інструктаж з питань охорони праці (у тому числі з пожежної безпеки) з усіма працівниками закладу, 30.05.2019 року -  інструктажі з працівниками закладу, які ідуть у щорічну тарифну відпустку, із записом у журнал відповідного зразка.

У закладі постійно ведуться всі необхідні журнали для реєстрації всіх видів інструктажів із питань ОП та ТБ працівників та учнів школи.

10 та 11 січня 2019 року співробітники Полку патрульної поліції в місті Кривому Розі Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції національної поліції України Руслан Меткий, Тетяна Бережна, Станіслав Горохов, Анастасія Серпіченко, Наталя Кривда залучили учнів 1 – 4 класів (334 учні) та учнів 5 – 7 класів (231 учень) до вивчення та дотримання Правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулицях міста, заміських дорогах, транспорті. Проведений захід  з теми «Безпечний шлях до школи. Права та обов’язки пішоходів» був цікавим, змістовним і сприяв повторенню, вивченню та закріпленню знань Правил дорожнього руху. Для учнів початкової школи проведено  інтерактивну гру  «Безпечний шлях до школи. Права та обов’язки пішоходів», яка включала гру «Правила дорожнього руху у надзвичайних ситуаціях», «Острів безпеки», «Переходимо вулицю», заняття «Сигнали світлофора»; учнів 5 – 7 класів - перегляд презентації «Дорожній рух», дидактична гра «Впізнай знак», розгляд ілюстрацій «Небезпечні ситуації на дорозі» та «Дитина наслідує приклад батьків».

Проведено аналіз випадків травмування з учнями та працівниками закладу. Нещасних випадків виробничого характеру протягом першого півріччя не було, але у 07 січня 2019 року трапився випадок побутового травматизму з учителем біології Бардась Л.А. За шість місяців  зафіксовано  випадків побутового травмування  серед учнів, що на вісім випадків менше в порівнянні з І півріччям 2018 року. Усі постраждалі одужали, про що свідчать довідки із лікувальних закладів. Але 09 січня 2019 року трапився випадок травматизму під час навчально-виховного процесу (урок фізкультури) з ученицею 5 – А класу Даниловою Ланою. Учениця одужала, з 25.02.2019 року приступила до занять.

Навчальний заклад має необхідну матеріальну базу: 35 оснащених кабінетів, які постійно поновлюються методичними та дидактичними матеріалами, медіацентр, кабінет ІКТ, які забезпечують підтримку освітнього процесу, бібліотеку, дві спортивні зали та майданчики, єврозалу, радіоцентр, музей бойової слави, зали символіки та талантів, на території школи знаходяться майданчики дорожнього руху, тренажерний майданчик, спортивний майданчик «ЮКА».

У минулому навчальному році школа тісно співпрацювала з батьками. Демократично обраний батьками комітет представляв думку батьків у Піклувальній раді школи. За допомогою батьків вирішено багато фінансових та матеріальних питань. 

Уся діяльність педагогічного колективу КЗШ №114 спрямована на те, щоб дитина чи підліток не тільки оволоділи сумою знань зі шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних відносин у суспільстві, навичками управління собою, своїм життям у колективі, уміли брати відповідальність за свою діяльність. Участь у вище зазначених заходах є свідченням активізації роботи опорної школи, зростання її ролі в системі методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів. У ході проведення цих заходів кожен член шкільного колективу має змогу творчо реалізувати себе як фахівець, майстер, неповторна особистість.

 

 

 

 Витрати батьківського фонду 2018 - 2019 н.рік

   
       

Найменування витрат

Сума (грн.)

Дата

1

Внесок для стенду виставки "Інноватика в сучасній освіті"

100,00 

24.09.2018

2

Участь у виставці "Інноватика в сучасній освіті" (благодійний внесок)

980,00 

27.09.2018

3

Принтер (кабінет виховної роботи)

3 300,00 

01.10.2018

4

Комплект книг і карток по критичному мисленню

447,00 

02.10.2018

5

Поздоровлення ветеранів праці до Дня вчителя

225,00 

04.10.2018

6

Участь у міському турі гри "Що? Де? Коли?" (благодійний внесок)

100,00 

04.10.2018

7

Бойлер, трубы, фитинги, краны, провод, автомат, смеситель, планки (2 эт., учительский туалет+ туалет 1 этажа)

4 492,00 

05.10.2018

8

В'язальна проволока

80,00 

08.10.2018

9

Офісний папір А4 (14 упак.)

1 120,00 

11.10.2018

10

"Життєвий капітал" ігри для учнів та підготовка тренерів

5 050,00 

12.10.2018

11

Передплата ж. "Безпека Придніпров'я"

299,72 

12.10.2018

12

Кран-букси, ніж будівельний (гор. вода санвузли 1 пов. Зліва)

241,00 

17.10.2018

13

Заправка катриджа (каб. Завучів)

90,00 

18.10.2018

14

Гра "Сенсів" ігри для проекту «Щаслива Україна» - визначення цінностей

500,00 

18.10.2018

15

Батарейка для комп'ютера

14,80 

18.10.2018

16

Заправка катриджа (приймальня)

90,00 

22.10.2018

17

Сміситель, шланг (2 пов. Туалет)

526,00 

24.10.2018

18

Заглушка 1/2 вн. (2 шт.), трубка хлор

31,00 

26.10.2018

19

Батарейки в часы

20,20 

19.10.2018

20

Розетка, бокс під автомат 16а (4 пов. Водонагрівач)

150,00 

25.10.2018

21

Доставка: кабель 250 м, металорукав 250 м

23,00 

25.10.2018

22

Розетка 2 шт, фольгоизол (для утепления труб в подвале), провод заземляющий (столовая)

379,20 

30.10.2018

23

Крепеж для баннера

25,00 

03.11.2018

24

Ремонт принтера кабінет завучей

500,00 

02.11.2018

25

Пробкові дошки (2 шт. "ЗНО") + доставка

1 493,93 

01.11.2018

26

Провод, металлорукав - в столовую, манжет, прокладки, сальники - ремонт сантехники

238,00 

06.11.2018

27

Доставка с ЮГОКа ("Мрія" и плав. Бассейн) лопат, фильтров сетевых, переноска 20 м

50,00 

09.11.2018

28

Пересылка книг с EdFest Д. Ружевичу

52,20 

09.11.2018

29

Ремонт принтеров (кабинет директора) Epson SP 1410

1 450,00 

12.11.2018

30

Линолеум, ДВП для 4 этажа

25 966,35 

17.11.2018

31

Внесок ВГУ – участь у Всеукраінської організації

366,81 

16.11.2018

32

Книги з критичного мислення для бібліотеки+ доставка

579,00 

17.10.2018

33

Заправка катриджа Canon 728

90,00 

14.11.2018

34

Документы  - договора в Харьков

40,00 

30.10.2018

35

Заправка катриджа

90,00 

12.10.2018

36

Арматура для сливного бачка, 2 крана (сан. узел 4 эт.)

258,00 

20.11.2018

37

Заправка картриджа (приемная)

90,00 

10.12.2018

38

Столовая (для овощерезки - гофра, автомат-выключатель, бокс под автомат, провод

404,40 

12.12.2018

39

Книга Т. Марценюк "Чому не варто боятися фемінізму"

150,00 

13.12.2018

40

Стартеры на светильники (каб.№13)

72,00 

14.12.2018

41

Розетка, вилка (каб. воспитательной работы)

94,00 

19.12.2018

42

Соль для посыпки

76,80 

28.11.2018

43

Кран шаровый 2 шт. (подвал, отопление)

304,00 

28.11.2018

44

Выключатель (каб. 34)

30,00 

16.11.2018

45

Парафин (на линолеум)

104,50 

06.12.2018

46

Кран-букса (2 шт.)(4-3 этажи сан.узлы), шланг 0,4; фильтр (столовая)

103,00 

04.12.2018

47

Резиновые перчатки (в комнату для приготовления дез.средств)

33,00 

06.12.2018

48

Доставка из плавательного бассейна (тачка, халат, колонка)

50,00 

30.11.2018

49

Диск по дереву (обрезали двери 4 эт.)

111,00 

26.12.2018

50

Прокладка для компакта (сан. узел 1 эт.)

65,00 

27.12.2018

51

Арматура для сливного бачка (евротуалет)

157,00 

28.12.2018

52

Отправка писем спикерам Иванову, Андриевской и Фоменко

27,00 

04.01.2019

53

Саморез (линолеум 4 эт.)

19,00 

02.01.2019

54

Выключатель (административный ход коридор)

26,00 

08.01.2019

55

Заправка картриджа (каб. завучів)

100,00 

24.01.2019

56

Вентиль горячей воды (душевая фойе), крестовина, кран-буксы

186,00 

29.01.2019

57

Заправка картриджа (приймальня)

90,00 

04.02.2019

58

Вазон цветочный

75,00 

02.02.2019

59

Наполнитель для кресел - "груш"

1 410,00 

01.02.2019

60

Анкера, трубкка к унитазу, средство для чистки труб

161,20 

12.02.2019

61

Благодійний внесок за участь у виставці "Сучасні заклади освіти"

910,00 

15.02.2019

62

Тройник, уголок, труба (канализация в подвале - стояк каб. биологии)

151,50 

18.02.2019

63

Батарейка (каб. 23)

14,80 

12.02.2019

64

Смола для ремонта крыши административного хода, каб. физики

1 570,00 

22.02.2019

65

Доставка учебников (5, 10 кл.)

200,00 

21.02.2019

66

Анкера для укрепления вх. Дверей (каб. 14, 17), заклепки для ремонта уч. Стульев

89,50 

21.02.2019

67

Перевод денег на карты Мальцеву, Юрченко, Мельниковой (к EdCamp) для полимерной глины, сувениров

439,58 

26.02.2019

68

"Сучасні заклади освіти"

100,00 

01.03.2019

69

Хештег + доставка 10 штук

650,00 

02.03.2019

70

Пересылка посылки от Мальцева и Харченко для майстер-класів

86,54 

09.03.2019

71

Ремонт принтера   

200,00 

12.03.2019

72

Шпатлевка по дереву (дверь каб.№14)

38,00 

26.02.2019

73

Диск обрезной (6 шт.)

72,00 

05.03.2019

74

Грабли "веер" (усиленные)

198,00 

12.03.2019

75

Доставка моющих средств из КЗШ №73

58,00 

15.03.2019

76

Выключатели (2 шт.), кран-букса (2 шт.), кран - 4 этаж

230,00

22.03.2019

77

Секатор, прокладки

144,00

19.03.2019

78

Водоэмульсионная краска (белая)

171,00

26.03.2019

79

Диск обрезной (6 шт.)

240,00

27.03.2019

80

Кутова шліфовальна машина (болгарка)

1 149,00

27.03.2019

81

Замок накладной

190,00

29.03.2019

82

Компьютерная разработка баннеров в Музей школы (2 шт.) – Кучер С.

500,00

12.03.2019

83

Офісний папір А4 (9 упак.)

720,00

29.03.2019

84

Шпатлевка по дереву (2 шт.)

74,00

27.03.2019

85

Светодиодный указатель пожарного гидранта

150,00

05.04.2019

86

Булавка "на булавке" для фотозон

40,00

04.03.2019

87

Ксероксная черная бумага на фотозону

100,00

27.03.2019

88

Баннеры в музей

608,00

28.03.2019

89

Габардин, подкладка (на фотозону и поролоновые подушки)

397,20

28.03.2019

90

Гофробумага, клей ПВА

42,00

29.03.2019

91

Булавка на фотозоны

5,90

29.03.2019

92

Булавка на фотозоны

7,00

29.03.2019

93

Краска (крылья) фотозона 4 поверх

94,00

15.04.2019

94

Кран 1/2 (душевая фойе, кран горячей воды от водонагревателя)                    

150,00

08.04.2019

95

Растворитель

26,00

08.04.2019

96

Саморезы (710 шт.), манжет на унитаз (4 шт.)

208,00

09.04.2019

97

Батарейки на часы

16,00

09.04.2019

98

Церезит (2 мешка), цемент (3 мешка), шпатлевка (1 мешок), кран-букса, изолента (2 шт.)

979,00

12.04.2019

99

Доставка батута с ЮГОКа

100,00 

11.04.2019

100

Профиль ИО, ДБМ 6*60 (коридор 4 эт. для картин) выставка Найденко

225,00 

16.04.2019

101

Замена ливневок (1-4 эт. левая сторона), диск обрезной, наличники, трубы

1 274,00 

24.04.2019

102

Батарейки для компьютера (2 шт. каб. 23)

35,60 

17.04.2019

103

Заправка картриджа (приемная)

90,00 

13.05.2019

104

Цветы на порог - кашпо

360,00 

15.05.2019

105

Штекер 2 щт.

19,60 

20.05.2019

106

Цемент (на цоколь)

160,00 

22.04.2019

107

Крепления    фаркон (1 эт. проволока)                                                                                                     

20,00 

11.05.2019

108

Леска, масло, проволока, бензин (покос травы - школьный двор, стадион)

1 133,00 

08.05.2019

109

Заправка картриджа ( завучи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

120,00 

29.05.2019

110

Для покоса №2, штуцер, проволока для полив. шланга)

377,00 

27.05.2019

111

Провод (50 м), скоба, розетка (проводка к комнате дет. обьединений от щитовой коридора 2.эт

682,25 

04.06.2019

112

Бензин для покоса №2

580,00 

09.06.2019

113

Двери (приемная)

5 000,00 

11.06.2019

114

Двери (завучи)

7 791,00 

11.06.2019

115

Ремонт и обслуживание принтера (приемная)

180,00 

18.06.2019

116

Порожек для линолеума (малый спорт.зал)

578,00 

20.06.2019

117

Кабельная стяжка (крепеж)

45,00 

21.06.2019

118

Разьем для микрофонов

153,00 

18.06.2019

119

Бензин для покоса №2 - продолжение

290,00 

24.06.2019

120

Доставка с ЮГОКа (краска, тачка), сдача манометров в "Кривбассметрологию"

100,00 

24.06.2019

121

Игры по финансовой грамотности для мл. школьников "Лесные коммерсанты" с доставкой

2 549,00 

21.06.2019

122

Кран-букса (2 шт.), термометр для отопительной системы (2 шт.), выключатель (2 шт.)

236,00 

29.06.2019

123

Ремонт после установки окон в актовом зале, латание асфальта, батарейки

553,00 

12.07.2019

124

Ремонт принтера (приемная)

200,00 

09.07.2019

125

Для газонокосилки

1 500,00 

11.07.2019

126

Подарок волейболисткам за победу

300,00 

11.07.2019

127

Письмо в ДАНО Тухторовой Т.К.

9,20 

16.07.2019

128

Діатонічні перкусійні трубки + доставка

3 680,00 

08.08.2019

129

Стенди-наліпки

1 560,00 

15.08.2019

130

Доставка стендів-наліпок

45,00 

18.08.2019

131

Мікрофони UGX3 Вітрозахист

4 669,00 

16.08.2019

132

Заправка катриджа

90,00 

19.08.2019

133

Откосы на 2 двери

2 000,00 

19.08.2019

134

2 больших цвет. Вазона

258,00 

15.08.2019

135

Кабеля для микрофонов

340,00 

16.08.2019

136

Бензин для мотокосы

540,00 

21.08.2019

137

Порожек для линолеума

180,00 

15.06.2019

138

Свеча на газонокосилку

25,00 

21.08.2019

139

Клей для обоев "Момент" (приемная и каб. завучей)

26,00 

19.08.2019

140

Труба профильная для ремонта стульев

375,00 

16.08.2019

141

Уголок для откосов (каб. завучей и приемная)

66,00 

16.08.2019

142

Подклад и тесьма для пошива костюмов на открытие спартакиады

90,50 

07.09.2019

143

Доставка ткани для костюмов ко Дню спорта ("Нова пошта")

57,00 

20.08.2019

144

Планка для линолеума

141,50 

20.06.2019

145

Заказний лист про передачу книг за актом

16,50 

05.09.2019

146

Доставка книг від УБА ("Нова пошта")

90,00 

03.09.2019

147

Заправка картриджа (каб. завучей)

120,00 

23.08.2019

148

Ремонт 2 принтеров, комплект чернил – 4 цвета по 10 бутылочек

1 960,00 

30.08.2019

149

Заправка картриджа

90,00 

26.03.2019

150

Канцтовары, журналы, папки

107,00 

08.11.2018

151

Строительные материалы для откосов дверей, установка протирочной машины

108,00 

15.08.2019

152

Аванс за двери актового зала

5 000,00 

11.09.2019

 

Всього:

110711,28 

 

 

Всього зібрано разом зі спонсорськими

138576,00

 

 

Залишок

27864,72

 

 

 

 

 

Витрати шкільного фонду 2014-2015 навчальний рік